0312 419 20 99

0312 419 20 98

infoyed@gmail.com

Ankara İngilizce Tercüme

Yeminli Tercüme, Teknik Tercüme, Tıbbi Tercüme, Akademik Çeviri, Finansal Çeviri,  Hukuki Tercüme, Alt Yazı Çeviri, Ardıl (Konsekütif) Tercüme,  Deşifre Çeviri,  Simultane Tercüme, Ankara İngilizce Tercüme, İngilizce Çeviri hizmeti verilir.

İngilizce Yeminli Tercüme

Yeminli tercüme, dil yeterliliği noter tarafından tasdiklenmiş yeminli tercümanlar tarafından yapılan tercümedir.

Diploma İngilizce tercümesi, transkript İngilizce tercümesi, Formül A doğum belgesi, muvafakatname İngilizce tercümesi, formül B evlenme belgesi İngilizce tercümesi, mahkeme kararları İngilizce tercümesi, Formül C ölüm belgesi, ehliyet İngilizce tercümesi, sabıka kaydı İngilizce tercümesi, kimlik İngilizce tercümesi, nüfus kayıt örneği İngilizce tercümesi, sözleşme İngilizce tercümesi, askerlik terhis belgesi, vergi levhası İngilizce tercümesi, öğrenci belgesi İngilizce tercümesi, ticaret sicil gazetesi İngilizce tercümesi, boşanma kararları İngilizce tercümesi… Ankara İngilizce Yeminli Tercüme hizmeti verilir.

Teknik İngilizce Tercüme

Teknik kitapçıklar İngilizce tercümesi, kullanma kılavuzları teknik  İngilizce  tercümesi, teknik şartnameler  İngilizce  tercümesi, teknik servis eğitim kitapçıkları teknik  İngilizce  tercümesi, teknik makale  İngilizce  tercümesi, bakım onarım kitapçık ve kılavuzları teknik  İngilizce  tercümesi, teknik eğitim katalogları  İngilizce  tercümesi, ihale dosyaları teknik  İngilizce  tercümesi, makine kurulumları ve evrakları  İngilizce  tercümesi, cihaz kitapçıkları teknik  İngilizce  tercümesi, katalog teknik  İngilizce  tercümesi, TSE, CE uygunluk belgesi  İngilizce  tercümesi, teklif dosyaları teknik  İngilizce  tercümesi, teknik metinler  İngilizce  tercümesi, mühendislik dökümanlarının  İngilizce  tercümesi, garanti belgesi  İngilizce  tercümesi, makine, otomotiv, metalurji, gıda, inşaat, maden, kimya, elektrik -elektronik, bilgisayar mühendisliği  İngilizce  tercümesi… Ankara teknik İngilizce tercüme hizmeti verilir.

Tıbbi İngilizce Tercüme

Tıbbi cihazlar katalogları İngilizce tercümesi, tıbbi ürün lisans ve patentleri İngilizce tercümesi,  ilaçların prospektüsleri İngilizce tercümesi, tıbbi cihazlar kullanma kılavuzları İngilizce tercümesi, tahlil sonuçları İngilizce tercümesi, ilaç patentleri İngilizce tercümesi, tıp makaleleri, heyet raporu İngilizce tercümesi, tıp ve eczacılık kuruluşlarının tanıtım metin ve broşürleri, uzman raporları, tıbbi cihaz teknik şartnameler İngilizce tercümesi, hasta bilgiler, tıbbi tezler araştırmalar, reçete İngilizce tercümesi, araştırma ve makaleler, dahiliye, diş hekimliği, göğüs hastalıkları, göz, göz hastalıkları, kalp, kalp hastalıkları, anestezi, kardiyoloji, endoskopi, travmatoloji, patoloji uzman doktor raporları, klinik raporları İngilizce tercümesi… Ankara tıbbi İngilizce tercüme hizmeti verilir.

Akademik İngilizce Çeviri

Akademik alanlarda yapılan araştırma, tez veya makalelerin İngilizce çeviri yapılmasıdır.  

Akademik alanında, yurtdışında yayınlanacak makalelerin İngilizce çevirileri, makale İngilizce çevirisi, Makale özeti İngilizce çevirisi, Fen Bilimleri, Eğitim Bilimleri, Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri, Tıp ve Eczacılık makaleleri İngilizce çevirisi üniversite öğretim görevlileri tarafından Ankara akademik İngilizce çeviri hizmeti verilir.

Finansal İngilizce Çeviri

Finansal raporlar İngilizce çevirisi, satış raporu İngilizce çevirisi, kar -zarar raporları İngilizce çevirisi, finans bülteni İngilizce çevirisi, bilançolar İngilizce çevirisi, finansal analiz İngilizce çevirisi, satış broşürleri İngilizce çevirisi, yatırım ve pazarlama çevirisi İngilizce çevirisi, İngilizce çevirisi, pazar araştırmaları İngilizce çevirisi, mali rapor İngilizce çevirisi, maaş dökümü İngilizce çevirisi,  ekonomi raporları İngilizce çevirisi, rehin sözleşmesi İngilizce çevirisi, denetim raporları İngilizce çevirisi, öz sermaye araştırma belgeleri, mali tablolar İngilizce çevirisi, banka hesap özeti İngilizce çevirisi, sigorta belgeleri İngilizce çevirisi, sigorta poliçesi İngilizce çevirisi,  poliçe çevirisi İngilizce çevirisi, ekonomi bülteni İngilizce çevirisi… Ankara finansal İngilizce çeviri hizmeti verilir.

İngilizce Hukuki Tercüme

Mahkeme kararları İngilizce tercümesi, Hukuki metinler İngilizce tercümesi, Vekâletname İngilizce tercümesi, Kamu Hukuku İngilizce tercümesi, gayrimenkul alım satım sözleşmeleri İngilizce tercümesi, Avrupa Birliği Hukuku İngilizce tercümesi, yasal anlaşma İngilizce tercümesi, mahkeme belgeleri İngilizce tercümesi, Vergi hukuku İngilizce tercümesi, ihale dosyaları İngilizce tercümesi, taahhütname İngilizce tercümesi, patent başvuruları İngilizce tercümesi, hukuki sözleşmeler İngilizce tercümesi,  iş teklifi İngilizce tercümesi, distribütörlük sözleşmesi İngilizce tercümesi, Ticari hukuk İngilizce tercümesi, bayilik sözleşmesi İngilizce tercümesi, Mülk Hukuku İngilizce tercümesi, kira sözleşmesi İngilizce tercümesi, lisans sözleşmesi İngilizce tercümesi, Sözleşme Hukuku İngilizce tercümesi, temsilcilik sözleşmesi İngilizce, kredi sözleşmesi İngilizce tercümesi, Deniz Hukuku İngilizce tercümesi.. Ankara İngilizce hukuki tercüme hizmeti verilir.

Alt Yazı İngilizce Çeviri

Fuar, kongre ve konferanslara ait ses kayıtlarının altyazı İngilizce çevirisi, film ve dizilerin alt yazı İngilizce çevirisi, DVD- CD alt yazı İngilizce çevirisi, televizyon programları alt yazı İngilizce çevirisi, reklam filmleri alt yazı İngilizce çevirisi, belgesellerin altyazı İngilizce çevirisi, videoların alt yazı İngilizce çevirisi… Ankara alt yazı İngilizce çeviri hizmeti verilir.

Ardıl (Konsekütif) Tercüme

Sözlü – Ardıl tercüme yapan tercümanlar, konuşmacıyla aynı ortamda bulunur. Konuşmacı konuşmasının bir kısmını bitirdikten sonra sözlü tercüman konuşmayı tercüme ederek dinleyicilere aktarır. Ankara İngilizce sözlü tercüme hizmeti verilir.

Evlendirme dairesi, noter, ATO, tapu daireleri, mahkemelerde İngilizce sözlü tercümanlık hizmeti verilir.

İngilizce Deşifre Çeviri

Her dilde ve konuda çok dilli toplantı, konferans, seminer, reklam, tanıtım, film olarak kaset, CD, VCD, DVD ve DİVX formatında kaydedilmiş multimedya içeriğin özel cihazlarla konusunda uzman tercümanlar tarafından deşifre edilerek Word olarak çeviri yapılmasıdır. Ankara İngilizce deşifre çeviri hizmeti verilir.

İngilizce Simultane Tercüme

Tercüman, ses yalıtımlı bir kabinde kulaklık ve mikrofon kullanarak konuşmacı konuşmaya devam ederken aynı anda konuşmayı çeviri yapar. Simultane tercüme diğer tercümelere göre çok daha zordur, tercümanın her iki dili ( İngilizce-Türkçe) çok iyi bilmesidir. . Ankara İngilizce simultane tercüme hizmeti verilir.

Ankara İngilizce Tercüme Fiyatları

Ankara İngilizce tercüme fiyatları 492 sayılı harçlar kanunu gereği, dosya kâğıdına 12 punto yazı karakteri büyüklüğünde yazılmış, yirmi satırdan oluşan bir belgeyi bir sayfa kabul ederek yaparlar. 

*Bir sayfa belge bilgisayar ortamında yazıldığında boşluksuz 1000 karakter veya 140 -180  kelimeye(sözcük) karşılık gelmektedir.
*Ankara İngilizce çeviri fiyatları asıl belge üzerinden değil, çevirisi yapılması istenen hedef dil üzerinden yapılır.

*Ankara İngilizce çeviri ücretlerine %18 KDV dâhil değildir.

*Ankara İngilizce tercüme fiyatlarına noter tasdik ücreti dâhil değildir.

* Noter tasdik ücreti ilgili noter tarafından ayrıca tahsil edilir.

Ankara İngilizce Tercüme Hizmetleri

İngilizce Yeminli Tercüme

Teknik İngilizce Tercüme

Tıbbi İngilizce Tercüme

Akademik İngilizce Çeviri

Finansal İngilizce Çeviri

İngilizce Hukuki Tercüme

Alt Yazı İngilizce Çeviri

Ardıl (Konsekütif) Tercüme

İngilizce Deşifre Çeviri

İngilizce Simultane Tercüme