Machine Translation

Ankara İngilizce tercüme nasıl yapılır?

*Müşterilerimiz belgelerini infoyed@gmail.com e-mail veya whatsapp ile gönderebilirler.

*Şirketimiz tercüme fiyatını ve teslim süresini müşterimize bildirir.

*Müşteri onayından sonra belgelerin tercümesine başlanılır.

* Tercümeler müşterilerimize zamanında e-mail veya whatsapp ile gönderilir.

İş, tıbbi, hukuki belgeler, kişisel ve kurumsal belgelerin İngilizce tercümeleri şirketimizce yapılmaktadır

İngilizce tercüme nedir?

İngilizce tercüme, belgelerin Türkçe-İngilizce-Türkçe diline çevirme işlemidir. İngilizce, ticaret, eğitim ve turizm alanında en çok kullanılan dildir.

İngilizce tercüme nerede kullanılır?

*İngilizce, uluslararası şirketlerin kullandığı bir dildir. Ticaret yazışmaları, görüşmeleri, iş seyahatlerinde İngilizce kullanılır.

*İngilizce, akademik çalışmalarda çok kullanılır.

Ankara İngilizce tercüme fiyatları nasıl belirlenir?

İngilizce tercüme fiyatları, belgenin türüne, (teknik, tıbbi, hukuki..) uzunluğuna ( karakter sayısına) ve tercüme diline göre değişebilir. Acil tercüme normal tercümeye göre yüksektir.

İngilizce tercüme edilen belgenin doğruluğu nasıl kontrol edebilir?

İnfoyed yeminli tercümanları belgelerin çevirilerini yaptıktan sonra proofreading işlemi farklı tercümanlarımız tarafından yapılmaktadır. Tercüme işlemi sonrasında, çeviri tekrar kontrol edilmelidir.

Hangi belgelerin İngilizce tercümesi yapılır?

Şirket belgeleri, vergi levhası, iş mektupları, imza sirküleri, sözleşmeler, taahhütname, finans raporları, akademik tezler, vekaletnameler, firma web siteleri, mahkeme kararları, cihazların kullanım kılavuzları, boşanma kararları, patent başvuruları evrakları, tıbbi raporlar, teknik belgeler,… Ankara İngilizce çeviri hizmeti verilir.

Ankara İngilizce tercüme teslim ne kadar sürer?

Belgelerin konulara, sayfa sayısı, çeviri dilleri teslim süresini belirler. Şirketimiz belgeleri gördüğünde teslim süresini bildirir.

Ankara İngilizce tercüme çeşitleri nelerdir?

İngilizce tercüme yazılı veya sözlü tercüme şeklinde kullanılabilir. Yazılı tercüme, belge şirketimize yazılı olarak gelir. Tercümesi e-mail, whatsapp olarak müşterilerimize gönderilir. Sözlü tercüme kısa toplantılarda ve şirket görüşmelerinde kullanılır.

İngilizce tercüme öncesinde nelere dikkat edilmelidir?

Firma web sayfası incelenmesi, hangi konu ve dillerde tercüme yapıldığı ile ilgili bilgi alınmalıdır. İnfoyed Yeminli Tercüme Bürosu 2010 yılından bu yana kaliteli, doğru ve aslına uygun belgelerinin çevirilerini yapmaktadır.

İngilizce tercüme faydaları nelerdir?

İş dünyasında İngilizce tercüme ile rekabet avantajı elde edebilirsiniz. Profesyonel tercüme hizmeti veren İnfoyed Tercüme Bürosu ile çalışabilirsiniz.

Ankara İngilizce çeviri ödemeleri nasıl yapılır?

Şirketimize tercüme ücreti banka havalesi ile yapılabilir.

İngilizce tercümenin faydaları nelerdir?

Dünyada yaşayan insanlar farklı diller konuşmaktadır. İngilizce ile farklı diller arasında iletişim kurulur.

Profesyonel bir İngilizce tercüman olmak için ne gerekir?

Profesyonel İngilizce tercümanlar belgelerin konularını ve her iki dili çok ileri seviyede bilirler.

 İngilizce tercümenin zorlukları nelerdir?

Kültürel farklılıklar, teknik, hukuki, tıbbi terimler, dil bilgisidir.

İngilizce tercümelerde doğruluğu nasıl sağlarsınız?

İngilizce tercümelerin doğruluğu anlamanız için profesyonel tercüme büroları ile çalışmanız gerekir.

Ankara İngilizce çeviri çeşitleri nelerdir?

Hukuki, tıbbi, medikal, teknik, ekonomi, finansal, ticari, genel belgeler gibi tercüme çeşitleri vardır.

İngilizce tercümelerindeki kültürel bilginin önemi var mıdır?

İngilizce ifadelerin başka bir dildeki karşılıklarını doğru bir şekilde anlatılması gereklidir.

Ankara İngilizce tercüman hangi tür projelerde çalışabilirler mi?

İngilizce tercümanlar bildikleri konularda belgelerin tercümelerini yapabilirler. Doktor ise tıbbi konular, mühendis ise teknik konular tercümelerini yapabilirler.

Ankara İngilizce tercüman hangi kurumlarda çalışabilir?

Fabrikalar, sağlık kuruluşları, üniversiteler, hukuki danışmanlık… Firmalarında çalışabilirler.

İngilizce tercümanlar, ticaret, inşaat, ticari, finansal, turizm hukuki, teknik, akademik, tıbbi alanlara ait tüm sektörlerde çalışabilirler.

Freelance veya tam zamanlı tercümanlar arasındaki farklar nedir?

Freelance tercümanlar evlerinde, tam zamanlı tercümanlar tercüme bürolarında çalışırlar.

İngilizce tercüme teslim süresi önemli midir?

İhaleye girecek firmalar için tercüme teslim süresi çok önemlidir.

Ankara İngilizce Tercüme

Yeminli Tercüme, Teknik Tercüme, Tıbbi Tercüme, Akademik Çeviri, Finansal Çeviri,  Hukuki Tercüme, Alt Yazı Çeviri, Ardıl (Konsekütif) Tercüme,  Deşifre Çeviri,  Simultane Tercüme, Ankara İngilizce Tercüme, İngilizce Çeviri hizmeti verilir.

Yeminli İngilizce Tercüme

Yeminli tercüme, dil yeterliliği noter tarafından tasdiklenmiş yeminli tercümanlar tarafından yapılan tercümedir.

Yeminli tercüme yapılacak örnek belgeler?

Diploma, transkript, Formül A doğum belgesi, muvafakatname, formül B evlenme belgesi, mahkeme kararları, Formül C ölüm belgesi, ehliyet, sabıka kaydı, kimlik, nüfus kayıt örneği, sözleşme, askerlik terhis belgesi, vergi levhası, öğrenci belgesi, ticaret sicil gazetesi, boşanma kararları… Ankara İngilizce Yeminli Tercüme hizmeti verilir.

Teknik İngilizce Tercüme

Infoyed mühendis tercümanları ile teknik tercümeleri yapılır.

Teknik tercüme yapılacak örnek belgeler?

Teknik kitapçıklar, kullanma kılavuzları, teknik şartnameler, teknik servis eğitim kitapçıkları, teknik makale, bakım onarım kitapçık ve kılavuzları, teknik eğitim katalogları, ihale dosyaları, makine kurulumları ve evrakları, cihaz kitapçıkları, katalog, TSE, CE uygunluk belgesi, teklif dosyaları, teknik metinler, mühendislik dökümanları, garanti belgesi, makine, otomotiv, metalurji, gıda, inşaat, maden, kimya, elektrik -elektronik, bilgisayar mühendisliği  İngilizce  tercümesi… Ankara teknik İngilizce tercüme hizmeti verilir.

Tıbbi İngilizce Tercüme

Infoyed doktor tercümanları ile belgelerin tıbbi tercümeleri yapılır.

Tıbbi cihazlar katalogları, tıbbi ürün lisans ve patentleri,  ilaçların prospektüsleri, tıbbi cihazlar kullanma kılavuzları, tahlil sonuçları, ilaç patentleri, tıp makaleleri, heyet raporu, tıp ve eczacılık kuruluşlarının tanıtım metin ve broşürleri, uzman raporları, tıbbi cihaz teknik şartnameler, hasta bilgiler, tıbbi tezler araştırmalar, reçete, araştırma ve makaleler, dahiliye, diş hekimliği, göğüs hastalıkları, göz, göz hastalıkları, kalp, kalp hastalıkları, anestezi, kardiyoloji, endoskopi, travmatoloji, patoloji uzman doktor raporları, klinik raporları… Ankara tıbbi İngilizce tercüme hizmeti verilir.

Akademik İngilizce Çeviri

Infoyed Üniversite öğretim görevlilerince Akademik alanlarda yapılan araştırma, tez veya makalelerin İngilizce çeviri yapılır.  

Akademik alanında, yurtdışında yayınlanacak makalelerin, makale özeti, fen bilimleri, eğitim bilimleri, sosyal bilimler, sağlık bilimleri, tıp ve eczacılık makaleleri İngilizce çevirisi üniversite öğretim görevlileri tarafından Ankara akademik İngilizce çeviri hizmeti verilir.

Finansal İngilizce Tercüme

Infoyed ekonomi, finans, maliye, işletme tercümanları ile belgelerin finansal tercümeleri yapılır.

Finansal raporlar, satış raporu, kar -zarar raporları, finans bülteni, bilançolar, finansal analiz, satış broşürleri, yatırım ve pazarlama çevirisi, pazar araştırmaları, mali rapor, maaş dökümü,  ekonomi raporları, rehin sözleşmesi, denetim raporları, öz sermaye araştırma belgeleri, mali tablolar, banka hesap özeti, sigorta belgeleri, sigorta poliçesi,  poliçe çevirisi İngilizce çevirisi, ekonomi bülteni İngilizce tercümesi…  Ankara İngilizce çeviri, Ankara finansal İngilizce tercüme hizmeti verilir.

İngilizce Hukuki Tercüme

Infoyed avukat tercümanları ile belgelerin hukuki tercümeleri yapılır.

Mahkeme kararları, hukuki metinler, vekâletname, kamu hukuku, gayrimenkul alım satım sözleşmeleri, Avrupa birliği hukuku, yasal anlaşma, mahkeme belgeleri, vergi hukuku, ihale dosyaları, taahhütname, patent başvuruları, hukuki sözleşmeler,  iş teklifi, distribütörlük sözleşmesi, ticari hukuk, bayilik sözleşmesi, mülk hukuku, kira sözleşmesi, lisans sözleşmesi, sözleşme hukuku, temsilcilik sözleşmesi, kredi sözleşmesi, deniz hukuku.. Ankara İngilizce tercüman, Ankara İngilizce hukuki tercüme hizmeti verilir.

Alt Yazı İngilizce Çeviri

Fuar, kongre ve konferanslara ait ses kayıtlarının altyazı İngilizce çevirisi, film ve dizilerin alt yazı İngilizce çevirisi, DVD- CD alt yazı İngilizce çevirisi, televizyon programları alt yazı İngilizce çevirisi, reklam filmleri alt yazı İngilizce çevirisi, belgesellerin altyazı İngilizce çevirisi, videoların alt yazı İngilizce çevirisi… Ankara İngilizce çeviri, Ankara alt yazı İngilizce çeviri hizmeti verilir.

Ardıl (Konsekütif) Tercüme

Sözlü – Ardıl tercüme yapan tercümanlar, konuşmacıyla aynı ortamda bulunur. Konuşmacı konuşmasının bir kısmını bitirdikten sonra sözlü tercüman konuşmayı tercüme ederek dinleyicilere aktarır. Ankara İngilizce sözlü tercüme hizmeti verilir.

Evlendirme dairesi, noter, ATO, tapu daireleri, mahkemelerde İngilizce sözlü tercümanlık hizmeti verilir.

İngilizce Deşifre Çeviri

Her dilde ve konuda çok dilli toplantı, konferans, seminer, reklam, tanıtım, film olarak kaset, CD, VCD, DVD ve DİVX formatında kaydedilmiş multimedya içeriğin özel cihazlarla konusunda uzman tercümanlar tarafından deşifre edilerek Word olarak çeviri yapılmasıdır. Ankara İngilizce çeviri, Ankara İngilizce deşifre çeviri hizmeti verilir.

İngilizce Simultane Tercüme

Tercüman, ses yalıtımlı bir kabinde kulaklık ve mikrofon kullanarak konuşmacı konuşmaya devam ederken aynı anda konuşmayı çeviri yapar. Simultane tercüme diğer tercümelere göre çok daha zordur, tercümanın her iki dili ( İngilizce-Türkçe) çok iyi bilmesidir. Ankara İngilizce Tercüman, Ankara İngilizce simultane tercüme hizmeti verilir.

Ankara İngilizce Tercüme Fiyatları

Ankara İngilizce çeviri fiyatları 492 sayılı harçlar kanunu gereği, dosya kâğıdına 12 punto yazı karakteri büyüklüğünde yazılmış, yirmi satırdan oluşan bir belgeyi bir sayfa kabul ederek yaparlar. 

*Bir sayfa belge bilgisayar ortamında yazıldığında boşluksuz 1000 karakter veya 140 -180  kelimeye(sözcük) karşılık gelmektedir.
*Ankara İngilizce çeviri fiyatları asıl belge üzerinden değil, çevirisi yapılması istenen hedef dil üzerinden yapılır.

*Ankara İngilizce çeviri ücretlerine %18 KDV dâhil değildir.

*Ankara İngilizce tercüme fiyatlarına noter tasdik ücreti dâhil değildir.

* Noter tasdik ücreti ilgili noter tarafından ayrıca tahsil edilir.