0312 419 20 99

0312 419 20 98

infoyed@gmail.com

INFOYED YEMİNLİ TERCÜME BÜROSU

Ankara Tercüme Bürosu

Yeminli Tercüme: Yeminli tercümanın yaptığı tercüme belgelerine verilen isimdir. Resmi daireler yeminli tercümanın yapmış olduğu ve Noter onayı tercüme belgelerini isterler..

Noter Onaylı Tercüme: Diploma, transkript, diploma eki, aile nüfus kağıt örneği, savcılık kaydı, mahkeme kararı, mernis belgesi, tapular, banka dökümanları, ruhsat belgesi..

Hukuki Tercüme: Mahkeme kararları, vekaletnameler, patent başvuruları, boşanma kararları, taahhütname, vasiyetnameler, tebligatlar, imza sirküleri, ihtarname, ihbarname..

Teknik Tercüme: Teknik katalog ve broşürleri, kullanım kılavuzları, tesis, ekipman, kurulum, bakım, onarım, söküm belgeleri, teknik kitapçıklar, makine kurulumları ve evrakları..

Ticari Tercüme: İmza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, vergi levhası, faaliyet belgesi, kredi sözleşmesi, bilançolar, faaliyet raporu, ticari evraklar, vekaletname, iş sözleşmesi..

Tıbbi Tercüme: Tıbbi makaleler ve araştırma yazıları, tıbbi kongre, seminer notları, tıbbi kitaplar, hastane, sağlık kuruluşları, üniversite hastaneleri broşürleri, prospektüs..

Noter Tasdikli Tercüme: Boşanma kararı, nüfus kayıt örneği, diploma, pasaport, ikametgâh belgesi, mernis, evlilik cüzdanı, doğum belgesi, evlilik, nüfus cüzdanı, hastane raporu..

Firmalar bilgisayar ve akıllı telefonlar ile son zamanda reklam ve tanıtıma öncelik vermektedir. İnternet ile firmalar ürünlerini çok ekonomik bir şekilde dünyaya tanıtım imkânı..

Akademik Tercüme: Yurtdışı akademik yayınlar, diploma, lisans diploması, diploma eki, sertifikalar, transkriptler, not dökümü, ödevler, tavsiye mektupları, tezleriniz, bilimsel..

Deşifre Çeviri; Çok dilli toplantı, konferans, seminer gibi organizasyonlarda kaydedilen kaset, CD, VCD ve DVD formatındaki multimedya içeriğin deşifre edilerek..

Sözlü Çeviri: Çevirmen konuşmacıyı dinlerken bazı notlar alır. Konuşmacı ara verdiğinde konuşmanın çevirisini dinleyicilere aktarır. Sözlü çeviri de genelde dinleyici azdır. Çevirmen..

Simultane Çeviri; Konuşmacılar normal şekilde konuşmaya devam ederken, simultane çevirmen konuşmayı dinler ve aynı anda hedef dile çevirisini yapar. Simultane..

Finansal Tercüme: yıllık raporlar, mali tablo, gelir-gider tablosu, finansal rapor, bilanço, gelir tablosu, banka raporları, ticari fatura, yatırım ve pazarlama, faaliyet raporu..

Edebi Çeviri: Roman, öykü, şiir, kitap, şiir, dergi, senaryo, tiyatro, roman, edebi metinler, sanatsal eserlerin bir dilden başka bir dile aktarılmasıdır. Ankara Edebi Çeviri Fiyatları Nedir?..

Yeminli Tercüme, Teknik Tercüme, Tıbbi Tercüme, Akademik Çeviri, Finansal Çeviri, Hukuki Tercüme, Alt Yazı Çeviri, Ardıl (Konsekütif) Tercüme, Deşifre Çeviri, Simultane Tercüme..

iNFOYED tERCÜME

YEMİNLİ TERCÜMANLIK

İnfoyed Yeminli Tercüme Bürosu 0312 419 20 99-98 Telefonlardan Bilgi Alabilirsiniz.