Ankara Tercüme Bürosu

Ankara Tercüme Bürosu, Yeminli Tercüme, Noter Onaylı Tercüme, Noter Tasdikli Tercüme, Noter Yeminli Tercüme, Tıbbi Tercüme, Teknik Tercüme, Ticari Tercüme, Finansal Tercüme, Hukuki Tercüme, Deşifre Çeviri, Sözlü Tercüme, Simultane Tercüme hizmeti verilir.

Yeminli Tercüme

Pasaport, nüfus kayıt örneği, sabıka kaydı, ikametgâh belgesi, tapu senedi, evlenme cüzdanı, maaş bordrosu, ehliyet, sağlık raporu, doğum belgesi, ölüm belgesi, diploma, öğrenci belgesi, transkript, sertifika, CE belgesi, TSE belgesi, mezuniyet belgesi, CV, sertifika, patent, anlaşma belgeleri…  İnfoyed Tercüme Bürosu yeminli tercümanları ile Ankara yeminli tercüme hizmeti verilmektedir.

Noter Onaylı Tercüme

Pasaport tercümesi, diploma tercümesi, vukuatlı nüfus kâğıt örneği tercümesi, Vekaletnameler tercümesi, transkript tercümesi, öğrenci belgesi tercümesi, nüfus kâğıt örneği tercümesi, Doğum Belgesi, TOEFL belgesi tercümesi, evlilik cüzdanı tercümesi, Yargı Evrakları tercümesi, IELTS belgesi tercümesi, ÖSYM sonuç belgesi tercümesi, öğrenci kimlik kartı tercümesi, Mahkeme Kararları tercümesi…  Ankara tercüme, Ankara noter onaylı tercüme hizmeti verilmektedir.

Noter Tasdikli Tercüme

Formül A tercümesi, formül B tercümesi, ÖSYM puan tercümesi, Tutanaklar tercümesi, ikametgâh tercümesi, evlilik cüzdanı tercümesi, Gayrimenkul Alım Satım Sözleşmeleri tercümesi, ticari sicil gazetesi tercümesi, sürücü belgesi tercümesi, formül C tercümesi, evlilik beyanı tercümesi, mahkeme dilekçe tercümesi, Bilirkişi Raporları tercümesi, vergi levhası tercümesi, mektup tercümesi, banka hesap cüzdanı tercümesi… Ankara Tercüme Bürosu  Ankara noter tasdikli tercüme hizmeti verilmektedir.

Noter Yeminli Tercüme

İmza sirküleri tercümesi, sabıka kaydı tercümesi, formül A tercümesi, Dava Dilekçeleri tercümesi, nüfus cüzdanı sureti tercümesi, İş Teklif Ve Sözleşmeleri tercümesi, doğum belgesi tercümesi, terhis belgesi tercümesi, resmi gazete tercümesi, Şirket Kuruluş Evrakları Yasal Anlaşmalar tercümesi, geçici mezuniyet belgesi tercümesi, kira kontratı tercümesi, Mahkeme Belgeleri tercümesi, vize başvuru evrakları tercümesi, temyiz belgesi tercümesi…  Ankara  Tercüme, Ankara noter yeminli tercüme hizmeti verilmektedir.

Tıbbi Tercüme

Tıbbi tercüme patent ve lisans başvuru belgeleri, epikriz raporu, tıbbi rapor, tıbbi laboratuvar testi sonuçları, prospektüs, reçete, hasta raporu, rapor, makale, tıbbi cihazlarla ilgili kullanım kılavuzu, şartname, tıbbi katalog, tıbbi broşür….Ankara Tercüme Bürosu, doktor yeminli tercümanları ile Ankara tıbbi tercüme hizmeti verilmektedir.

Teknik Tercüme

Teknik Tercüme Fabrika Kurulum, Kullanım, Bakım ve Tamir Kılavuzu, Teknik Katalog ve Broşür, Teknik Eğitim Dokümanları, Teknik Şartnameler, CE Belgeleri, ISO Belgeleri, Ürün etiketleri, Her türlü makine, motor, elektrik, elektronik, inşaat, otomotiv, teknik belgeler…Ankara Tercüme, İnfoyed Tercüme Bürosu mühendis yeminli tercümanları ile Ankara teknik tercüme hizmeti verilmektedir.

Ticari Tercüme

Ticari Tercüme İhracat ve ithalat işlemleri, Sözleşmeler, ticaret Sicil Gazetesi, uluslararası anlaşma ve protokoller, Faaliyet Raporu, menşei şahadetnamesi, Bilanço, uluslararası ticari yazışmalar, Teklif Bankacılık belgeleri, imza sirküleri, şirket kuruluş mukaveleleri, Vekaletname, garanti belgesi, İhale Şartnamesi, Uluslararası Taahhüt belgeleri, özel sözleşmeler, yönetim kurulu kararları, Şirket Toplantı Tutanağı, , İmza Sirküleri, çek listesi, vekaletnameler, Şirket Tanıtım broşürleri, Gümrük Belgeleri, idari şartnameler.. İnfoyed Ankara Tercüme Bürosu, Ankara ticari tercüme hizmeti verilmektedir.

Finansal Tercüme

Finansal tercüme rapor, proforma faturalar, banka hesap cüzdanı, mali raporlar, kar-zarar tabloları, irsaliye, finans belgeleri, fatura, sigortacılık belgesi, yönetim kurulu tutanakları, firma web siteleri, konşimento, uluslararası sözleşmeler… Ankara Tercüme Bürosu, İnfoyed Tercüme Bürosu ekonomi, işletme yeminli tercümanları ile Ankara finansal tercüme hizmeti verilmektedir.

Hukuki Tercüme

Mahkeme kararları, Hukuki Sözleşme, Hukuki Yazışmalar, Mahkeme Kararı, Kanun, dava dilekçeleri, Yönetmelik ve Mevzuat, Sanık İfadesi, tutanaklar, Tanık İfadesi, Tebligat (Ek 184) Belgesi, Patent & Lisans Evrakları, delil teşkil edecek evraklar, Yatırım Teşvik Belgesi, garanti belgeleri, AB Mevzuatı, Adli Belgeler, Bilirkişi Raporu, Dava Dosyası, AİHM kararları…Avukat yeminli tercümanlarımız ile Ankara hukuki tercüme hizmeti verilmektedir.

Deşifre Çeviri

Konferanslar, toplantılar, seminerler, çok dilli toplantılar, TV konuşmaları, röportajlar, CD, VCD, DVD, DİVX formatındaki her türlü ses ve görüntü dosyaların çevrilerinin Word halinde yazılı çeviri haline getirilmesi hizmetidir. Ankara deşifre çeviri hizmeti verilmektedir.

Sözlü Tercüme

Konuşmacı konuşurken, sözlü tercüman dinler ve bazı notlar alır. Konuşmacı konuşmasını sonlandırır ve sözlü tercüman söylenenleri hedef dilde dinleyicilere aktarır. Sözlü tercüme de sadece mikrofon kullanılır. Özel ekipmana ihtiyaç yoktur. Ankara sözlü tercüme hizmeti verilmektedir.

Simultane Tercüme

Simultane tercüme, tercüman özel kabinde kulaklık yardımıyla konuşmaları dinlerken, mikrofon aracılığıyla konuşulanları eşzamanlı olarak başka bir dile aktarmasıdır. Yani: Simultane tercüme, konuşmaların anında çevirisi anlamına gelir. Ankara simultane tercüme hizmeti verilmektedir.

Ankara Tercüme Bürosu Fiyatları Nasıl Hesaplanır?

Ankara tercüme bürosu fiyatları, değeri 492 sayılı harçlar kanunu gereği bir sayfa 12 punto yazı karakteri büyüklüğünde, 16-18 satır veya bir sayfa ( boşluksuz 1000 karakter, 160-180 sözcük) üzerinden fiyatlaması yapılır.

Ankara tercüme fiyatları (Ankara çeviri fiyatları), tercümesi yapılması istenen belgenin konusuna (medikal, tıbbi, hukuki, ticari, teknik, edebi), karakter sayılarına, teslim süresine, çeviri dil çeşidine (Türkçe- Almanca / Almanca Türkçe) göre de tercüme fiyatları değişiklikler göstermektedir.

Tercüme istediğiniz belgelerinizi bize mail, kargo veya e-posta (infoyed@gmail.com) yoluyla gönderdiğinizde en kısa sürede size tercüme fiyatları bildirilecektir.

Ankara Tercüme Bürosu Hizmetleri Nelerdir?

Yeminli Tercüme

Noter Onaylı Tercüme

Noter Tasdikli Tercüme

Noter Yeminli Tercüme