Ankara Bulgarca tercüme, Bulgarca, Bulgaristan’ın resmi dilidir ve ülkede konuşulur. Kuzey Makedonya, Sırbistan, Romanya, Ukrayna, Moldova, Yunanistan’ın bazı bölgelerinde Bulgarca konuşulur. Türkiye ile Bulgaristan arasında ticaret ve turizm açısından sıkı bir ilişki bulunur.

 Ankara Bulgarca tercüme nasıl yapılır?

*Müşterimiz Bulgarca belgelerini infoyed@gmail.com adresine gönderir.

*Infoyed çalışanları müşterimizin e-mail adresine tercüme fiyatını ve teslim süresini bildirir.

* Müşterimiz teklifimizi onayladığını infoyed@gmail.com adresine bildirir.

*Infoyed Bulgarca yeminli tercümanları tarafından belgelerin tercümelerine başlanılır.

*Müşterimizin e-mail adresine kaşeli-imzalı gönderilir. Veya Islak imzalı belgeler kargo ile müşterimizin adresine gönderilir.

Müşterimizin isteğine göre noter onayları da yapılabilir.

Ankara Noter onaylı Bulgarca tercüme nedir?

Infoyed Bulgarca yeminli tercümanlar tarafından yapılan yeminli tercümeler ve asıl belgeler ile notere gidilir. Noter tüm belgeleri inceler. Uygun görürse her bir sayfayı imzalar ve kaşeler. Bu belgeye noter onaylı tercüme denir.

Ankara Bulgarca Yazılı Tercüme

Bulgarca Edebi Tercüme: Şiirler, romanlar, hikayeler, filim senaryoları, edebi eserlerin tercümesi.

Bulgarca Teknik Tercüme: TSE-Ce belgeleri, teknik dokümanlar, cihazların kullanım kılavuzları, mühendislik belgeleri, teknik metinlerin tercümesi.

Bulgarca Hukuki Tercüme: Sözleşmeler, boşanma kararları, mahkeme kararları, vekaletnameler, yasal belgeler, vasiyetname,… hukuki metinlerin tercümesi.

Bulgarca Tıbbi Tercüme: Tıbbi raporlar, hasta bilgileri, heyet raporu, epikriz raporu, ilaç prospektüsleri, medikal cihaz reçeteleri, tıbbi makaleler, klinik deneyler… sağlık alanındaki metinlerin tercümesi.

Bulgarca Ticari Tercüme: Şirket belgeleri, ticari gazete, imza sirküleri, vergi levhası, finansal raporlar, kar- zarar raporlar, pazarlama dokümanların tercümesi.

Bulgarca Resmi Tercüme: İnfoyed Bulgarca yeminli tercümanlar tarafından yapılan ve hukuki geçerliliği olan tercümelerdir.

Bulgarca Yeminli Tercüme : Resmi belgelerin (diplomalar, doğum belgeleri, evlilik belgeleri, mahkeme kararları, boşanma kararları, pasaport, kimlik…) Infoyed noter yeminli tercümanlar tarafından çeviri yapılmasıdır.

Bulgarca Noter Onaylı Tercüme: Belgelerin yeminli tercümanlar tarafından çeviri yapılması, noter tarafından onaylanmasıdır.

Bulgarca Sözlü Tercüme

Bulgarca Ardıl Tercüme: Toplantılarda konuşmacının söylediklerinin kısa aralıklarla hedef dile tercüme edilmesi.

Bulgarca Simultane Tercüme: Konferans, kongre, seminer…Konuşma anında eşzamanlı olarak simultane tercüman tarafından hedef dile tercüme yapılması.

Bulgarca Fısıltı Tercüme: Çok az sayıdaki dinleyiciye fısıldayarak yapılan tercümedir.

Bulgarca Tercüme Süreci Nasıldır?

*Tercüme yapılacak metnin konusu, karakter sayısına göre tercüme teslim süresi değişir.

Bulgarca nedir?

Bulgarca, Bulgaristan’ın resmi dilidir.