Boşanma kararı tercüme yapılabilmesi için orijinal belge veya fotokopisine ihtiyaç vardır. Tercüme fiyatı, boşanma kararı belgesinin karakter sayısına, teslim aciliyetine, çeviri dillerine göre değişir.  Tercüme doğruluğuna ve noter onayın geçerliliğine bağlıdır. Tercüme yeminli tercümanın sorumluluğundadır. Tercüme sonrası belgenin geçerliliği, yeminli tercümanın veya İnfoyed Yeminli Tercüme bürosunun kaşesi, imzası, Noterin mührü ve imzası ile sağlanır.

Boşanma mahkeme kararı nedir?

Boşanma mahkeme kararı, evlilik birliğinin resmen sona ermesini ve tarafların haklarını belirler. Tercüme taraflar için çok önemlidir. Tercüme tarafların haklarını ve yükümlülüklerini tam olarak çevirisi yapılmalıdır.

Boşanma kararı tercüme nasıl yapılır?

*Müşterimiz boşanma kararını infoyed@gmail.com adresine gönderir.

*İnfoyed çalışanları tercüme fiyatı ve teslim süresini müşterimizin e-mail adresine gönderir.

*Müşterimiz teklifimizi kabul ettiğini infoyed@gmail.com adresine gönderir.

*İnfoyed yeminli tercümanları boşanma kararı çevirisine başlar.

*Boşanma kararı yeminli tercüme müşterimizin mail adresine veya kargo ile adresine gönderilir.

Tercüme noteri nasıl yapılır?

Yeminli tercümesi ve aslı ile notere gidilir. Noter tüm belgeleri inceler, her sayfasına mühür kullanır ve imzalar.

Noter onaylı boşanma kararı tercüme nedir?

Hukuki Yeminli Tercümanlar, boşanma kararının hem kaynak dili (orijinal dil) hem de hedef dili (tercüme edilecek dil) ve konusunu çok iyi bilmelidir. Hukuki Yeminli Tercümanlar, hukuki terminolojiye hâkim olmalı ve tarafların yerel yargı mevzuatını da bilmelidir. Noter onayı, tercümenin resmiyetini artırır.

Tercüme Apostili nerede ve nasıl yapılır?

Noter onaylı boşanma kararı tercüme Lahey ülkeleri için Kaymakamlık / Valiliklerde Apostil onayı yapılır.

Boşanma kararı mahkeme tercümesi nedir?

Tercüme Infoyed Yeminli Tercüme Bürosu noter yeminli tercümanları tarafından tam,  doğru, aslına uygun bir şekilde yapılır.

Hukuki belgelerde her tarafların haklarını korumak doğru çeviri yapılması gerekir. Belgenin noter onayı yapılması zorunlu olabilir. Noter onayı, tercüme doğruluğunu imza ve mührü ile hukuki geçerliliğini sağlar.

Tercümenin, doğru anlaşılmasını sağlamak ve tarafların haklarını korumak açısından çok önemlidir. Bu nedenle, tercüme işlemi noter yeminli tercümanlar tarafından yapılmalıdır.