Ankara Ukraynaca tercüme, kaynak dildeki metnin (orijinal metnin) Ukraynaca ‘ya veya Türkçe ’ye tam, doğru, anlaşılır bir şekilde Ukraynaca yeminli tercümanlar tarafından çeviri yapılmasıdır. Ticaret ve iş dünyası, sağlık ve tıp şirketleri, hukuk, teknik, eğitim, pazarlama ve reklam şirketleri Ukraynaca tercüme kullanır. Hukuki belgeler, tıp ve medikal belgeler, akademik makaleler ve tezler, pazarlama materyalleri, teknik belgeler, ticari belgeler gibi belgeler Ukraynaca tercüme yapılır.

Ankara Ukraynaca tercüme nasıl yapılır?

*Müşterimiz belgelerini infoyed@gmail.com adresine gönderir.

*Belge incelenir, tercüme teslim süresi ve fiyatı müşterimizin e-mail adresine gönderilir.

*Müşterimiz teklifimizi onayladığını infoyed@gmail.com adresine bildirir.

*Infoyed yeminli Ukraynaca tercümanları belgenin çevirisine başlar.

*Ukraynaca yeminli tercüme belgeleri müşterimizin e-mail adresine gönderilir. Veya ıslak imzalı yeminli Ukraynaca tercüme belgeleri kargo ile adreslerine teslim eder.

Ankara Ukraynaca Tercüme Nedir?

Ukraynaca tercüme, Ukraynaca metinlerin başka bir dile (Türkçe ‘ye) veya Türkçe ’den Ukraynaca ‘ya doğru, tam, eksiksiz anlamını koruyarak çevrilmesi işlemidir.

Ukraynaca tercüme, eğitim ve pazarlama, ticaret, tıp, hukuk, finans, teknik gibi çeşitli alanlarda kullanılır.

Ukraynaca tercüme nasıl yapılmalıdır?

Ukraynaca tercüme, Infoyed Ukraynaca yeminli tercümanları tarafından, kaynak dilin anlamını korumak, tam ve eksiksiz yapılmalıdır.

Noter onaylı Ukraynaca tercüme nasıl yapılır?

Infoyed yeminli Ukraynaca tercüme belgeleri ve orijinal belgeler ile notere gidilir. Noter tüm belgeleri inceler. Kaşeler ve imzalar. Bu belgelere noter onaylı Ukraynaca tercüme denir. Noter onaylı Ukraynaca tercüme fiyatı: yeminli Ukraynaca tercüme fiyatı + Noter onay ücreti toplamıdır.

Ukraynaca Tercüme Türleri Nelerdir?

Ukraynaca Yazılı Tercüme: Resmi belgeler, kimlik, makaleler, ehliyet, evlenme cüzdanı, broşürler, web siteleri gibi yazılı materyallerin tercümesi.

Ukraynaca Teknik Tercüme: TSE-CE belgeler, teknik belgeler, kullanım kılavuzları, teknik katalog ve broşürler, mühendislik belgeleri …

Ukraynaca Sözlü Tercüme: Şirket toplantılarında konuşmacının söylediklerini konuşması bitince Ukraynaca tercüman hedef dile çevirisini dinleyicilere aktarır.

Ukraynaca Simultane Tercüme: Konferanslar, kongre, çok dilli toplantılar, gibi organizasyonlarda yapılan eş zamanlı yapılan çeviri.

Ukraynaca Noter Yeminli Tercüme: Resmi yeminli Ukraynaca tercüme belgelerin noter onayı yapılması.

Ukraynaca Tıbbi Tercüme: Uzman doktor raporlar, tıbbi araştırmalar, reçeteler, hasta bilgileri, sağlık belgeleri, tıbbi tezler..

Ukraynaca Hukuki Tercüme: Ticari sözleşmeler, yasal belgeler, hukuki belgeler, mahkeme kararları, yasa metinleri, vekaletname, vasiyetname..

Ukraynaca Ticari Tercüme: Uluslararası İş sözleşmeleri, ticari anlaşmalar, finansal raporlar, ticari sicil gazetesi, imza sirküleri, vergi levhası…

Ukraynaca tercüme yapılırken nelere dikkat etmek gerekir?

*Doğru Terminoloji kullanmak.

*Tam ve eksiksiz çeviri yapmak,

*Bilgilerin gizliliğini korumak,

Ankara Ukraynaca tercüme fiyatı ne kadar?

Ukraynaca tercüme fiyatları, belge konusunun türüne, sayfa sayısına, belgenin zorluk derecesine ve teslim süresine göre değişir. Ukraynaca tercüme teslim süresi, belgenin karakter sayısına ve konu zorluğuna göre değişir.  Kısa belgeler aynı günde, uzun belgeler birkaç gün içinde teslim edilebilir.