Yenimahalle Yeminli Tercüme

Ticaret sicil gazetesi, diploma, transkript, imza sirküleri, formül C ölüm belgesi, taahhütname, şartname, EC belgesi, TSE belgesi, TOEFL belgesi, doğum belgesi, sertifikalar, evlilik belgesi, yerleşim yeri belgesi, taahhütname, ölüm belgesi, vatandaşlık kabul belgeleri, taahhütname, formül a doğum belgesi, diploma eki tercüme, verasetname, fatura, vukuatlı nüfus kayıt örneği, vekaletname, vergi levhası, taahhütname, yurtdışı ihale belgeleri, uluslararası sözleşmeler, ehliyet, nüfus cüzdanı,… Yenimahalle tercüme, Yenimahalle yeminli tercüme hizmeti verilir.

Yenimahalle Noter Yeminli Tercüme

Üniversite diploması, öğrenci belgesi, Sigorta poliçesi,  reçete, proforma, TÜV sertifikası, ATO sicil belgesi, ikametgâh belgesi, doktora diploma, nüfus kayıt örneği, evlilik cüzdanı, verasetname, lise diploması, Formül A doğum belgesi, kimlik, lise transkript, formül B evlenme belgesi, tapu, talepname, heyet raporu, işyeri ruhsatı, tasdikname,  fatura,  mali tablolar, muhasebe rapor,  gelir tablosu… Yenimahalle tercüme bürosu, Yenimahalle noter yeminli tercüme hizmeti verilir.

Yenimahalle Noter Onaylı Tercüme

İşyeri ruhsatı, nüfus cüzdanı,  garanti belgesi, yurtdışı üniversite başvuru belgeleri, ISO belgesi,  erasmus belgeleri,  nüfus kayıt örneği,  doktor raporu, kaza raporu,  mahkeme kararları, miras evrakları, not dökümü, transkript, lisans transkript, muhasebe evrakları, ehliyet, banka hesap cüzdanı, vasiyetname, Evlilik cüzdanı, araç ruhsatı,  ikametgâh belgesi, hesap cüzdanı tescil belgesi, boşanma kararı,  mahkeme evrakları, sabıka kaydı, banka hesap cüzdanı, imza sirküleri, tapu…Yenimahalle tercüme, Yenimahalle noter onaylı tercüme hizmeti verilir.

Yenimahalle Noter Tasdikli Tercüme

Vekaletname, pasaport, vasiyetname, temyiz belgesi, yüksek lisans tezi, bilanço,  EUR1 belgesi, faaliyet belgesi,  adli sicil belgesi,  ehliyet,  bonservis,  sürücü belgesi,  banka hesap dökümü, kimlik, muvafakatname, taahhütname,  vergi levhası,  imza sirküleri, YÖK denklik belgesi,  mahkeme belgeleri, fatura, diploma, CV,  transkript,  not dökümü,  pasaport…. Yenimahalle tercüme bürosu, Yenimahalle noter tasdikli tercüme hizmeti verilir.

Yenimahalle Hukuki Tercüme

Mahkeme kararları, hukuki yazışmalar, gayrimenkul alım satım sözleşmeleri, patent başvuruları, kanun ve yönetmelikler, icra belgeleri, distribütörlük sözleşmeleri, hukuki yazılar, hukuki belgeler, gizlilik sözleşmeleri, bayilik sözleşmeleri, genel mevzuat ve kanunlar, alım-satım ve kira sözleşmeleri, sözleşmeler, vekaletnameler, kamu hukuku, ticaret hukuku, vergi hukuku,  lisans sözleşmeleri… …Yenimahalle tercüme, Yenimahalle hukuki tercüme hizmeti verilir.

Yenimahalle Ticari tercüme

Ekspertiz raporu, nakit akış tablosu, gelir tablosu, idari şartname, bilanço, genel kurur kararı, imza sirküleri, faaliyet tablosu, idari şartname, ticari yazışma, faaliyet raporu, ihale şartnamesi, şirket ana sözleşmesi tercümesi, ticari yazışmalar, idari şartname, dış ticaret belgeleri, faturalar, ticaret sicil gazeteleri, bilançolar, banka dekontları, faaliyet raporları, akreditif belgeleri, sigorta poliçeleri…Yenimahalle tercüme, Yenimahalle ticari tercüme hizmeti verilir.

Yenimahalle Akademik Tercüme

Terminolojik araştırma çevirileri, okul evrakları çevirisi, bilimsel araştırma tercümeleri, öğrenci belgesi çevirisi, Ödev araştırması ve tercümesi, Tez tercümesi, sunum tercümesi, YÖK denklik belgesi tercümeleri, kurs belgeleri tercümesi, proje tercümesi, makale tercümesi, literatür araştırması, başvuru evrakları tercümeleri, diploma/transkript tercümesi, bilimsel yayın tercümeleri, , yayın tercümesi… Yenimahalle tercüme bürosu, Yenimahalle akademik tercüme hizmeti verilir.

Yenimahalle Sözlü Çeviri

Sözlü tercüman, konuşmacının konuşması sırasında bazı notlar alır ve konuşmacının konuşmasını bitirmesinden sonra dinleyicilere hedef dilde çevirisini yapar.

Noter, mahkemeler, nikâh dairelerinde, yurt dışı seyahatleri, fuarlarda, hastanelerde… Yenimahalle tercüme bürosu, Yenimahalle sözlü çeviri hizmeti verilir.

Yenimahalle Deşifre Çeviri  

Çok dilli toplantılar, konferanslar, seminerler, şirket toplantılar, kongreler… Benzeri organizasyonlarda kaydedilen kaset, CD, DVD, VCD gibi ses kayıtlarının Word formatına dönüştürülmesidir. Yenimahalle tercüme, Yenimahalle deşifre çeviri hizmeti verilir.

Yenimahalle Finansal Tercüme

banka raporları, konsolide finansal tablo ve raporlar,  finansal makale, finansal raporlar, finans ekonomisi, banka evrakları, ekonomi bülteni, maaş bordrosu, ekonomi bülteni, finans evrakları, mali tablolar, finansal analiz, işletme bilançoları, Banka evrakı, finansal destek belgesi, banka hesap cüzdanı,…Yenimahalle tercüme, Yenimahalle finansal tercüme hizmeti verilir.

Yenimahalle Tıbbi Tercüme

hastane kayıt dokümanları, klinik rapor, tasta takip bilgisi, MRI, CT, ultrason sonuç raporları, tahliller, tıp kitapçıklar, tıbbi ambalaj etiketleri, tıbbi ürün lisansları, medikal cihaz teknik şartnameleri, ilaç ruhsat dosyası çevirisi, klinik rapor ve araştırmalar, laboratuvar testleri, tıbbi cihaz kullanım kılavuzları, … Yenimahalle tercüme, doktor tercümanları ile Yenimahalle tıbbi tercüme hizmeti verilir.

Yenimahalle Teknik Tercüme

Kurulum, bakım onarım, söküm, uygunluk belgeleri, fizibilite ve hak ediş raporları, teknik belgeler, Üretim ve imalatla ilgili kullanma-bakım-yapım-onarım kılavuzları, garanti belgesi, kalite belgeleri, teknik broşür, teknik belge, teknik ihale şartnameleri, kullanım kılavuzları, uygunluk belgesi, kullanım kılavuzları, kontrol belgesi, ihale dosyaları, teknik kitapçıklar, makine ve cihazların broşürleri, … Yenimahalle tercüme bürosu, Yenimahalle teknik tercüme hizmeti verilir.

Yenimahalle Web Sitesi Tercüme

İngilizce yayınladığınız web sitesi bir şirketinizi tanıtabilirsiniz, ürün satışlarını artırabilirsiniz. Web sitenizi tüm dillerde web sitesi tercüme hizmeti verilir.

Yenimahalle Tercüme Dilleri

İngilizce, Almanca, Rusça, Danca, Osmanlıca, Flamanca, Hintçe, Hollandaca, Yunanca, Çekçe, Romence, Boşnakça, Hırvatça, Kürtçe, Özbekçe, Ermenice, Kırgızca, Fince, Arapça, Türkmence, Ukraynaca, İspanyolca, Bulgarca, Moldova’ca, Farsça, Azerice, Slovence, Macarca, Urduca, Portekizce, Slovakça, Japonca, İbranice, Polonez’ce, Çince, Fransızca, Gürcüce, Makedonca, Tatarca, Korece, İsveççe, Kazakça, İtalyanca, Latince, Norveççe, Rumca, Arnavutça, Lehçe, Sırpça… Yenimahalle Yenimahalle tercüme hizmeti verilir.

Yenimahalle Tercüme Fiyatları

* Bir sayfa boşluksuz bin (1000) karakter üzerinden değeri 492 Sayılı Harçlar Kanunu gereği bir sayfa on altı-yirmi satır kabul edilerek ücretlendirilir.

*Yenimahalle tercüme ücretlerine % 18 Katma Değer Vergisi dâhil değildir.

*Yenimahalle tercüme fiyatlara noter tasdik ücreti tercüme ücretine dâhil değildir.

* 50 sayfa ve üzeri tercüme işlerinde iskonto yapılır.

Yenimahalle tercüme bürosu, yeminli tercüme,  noter onaylı tercüme, noter yeminli tercüme, noter tasdikli tercüme,  hukuki, tıbbi, teknik, web sitesi, ticari, akademik,  sözlü çeviri, finansal tercüme hizmeti verilir.