Sincan OSB Yeminli Tercüme 

Mahkeme kararı, yüksek lisans başvuru belgeleri, kontrat, proforma fatura, şirket ana sözleşmesi, yönetmelik, bekârlık belgesi, ÖSYM Sonuç Belgesi, YÖK Denklik Belgesi, TOEFL Belgesi, sabıka kaydı, vergi levhası, banka raporu, ikametgah belgesi, maaş bordrosu, hastane raporu, yetkilendirme Belgesi, ticaret sicil gazetesi, askerlik durum belgesi…Sincan OSB tercüme, İnfoyed yeminli tercümanları ile Sincan OSB yeminli tercüme hizmeti verilir.

Sincan OSB Noter Yeminli Tercüme

Resmi daireler, belgelerin noter yeminli tercüme olmasını isterler. Diploma, doğum belgesi, sözleşme, 184 nolu form (tebligat), evlilik cüzdanı, ikametgah evrakı, ölüm belgesi, transkript, mahkeme kararı, hukuki mevzuat, uluslararası belgeler, özgeçmiş(resume), evlilik cüzdanı, resmi belge, nüfus cüzdanı, pasaport, sağlık belgesi, sicil gazetesi, vukuatlı nüfus kayıt örneği, tapu senedi, faaliyet belgesi, terhis belgesi, imza sirküleri, sürücü belgesi, uluslararası doğum belgesi, …Önce yeminli tercüme yapılması, sonrasında noter onayları yapılır. Bu belgeler noter yeminli tercüme denir. Sincan Organize Sanayi Bölgesi tercüme, Sincan OSB Tercüme, Sincan OSB noter yeminli tercüme hizmeti verilir.

Sincan OSB Noter Tasdikli Tercüme 

gümrük raporları, şirket sözleşmeleri, dış ticarete ilişkin belgeler, doktor raporları, mahkeme kararları,  resmi yazılar, gümrük faturaları,  gayrimenkul sözleşmeleri, ISO belgeleri, taahhütname, ihtarname, bonservis, şirket tüzüğü, muhasebe belgeleri, evlat edinme belgeleri, hukuki belgeler, denklik belgesi, vekaletname, ehliyet belgesi, imza sirküleri, nüfus kayıt örneği, sabıka kaydı belgesi, sertifika, vatandaşlık belgesi,.. Noterden yemin zaptı bulunan tercümanların yaptığı, yasal sorumluluk gerektiren belge tercümeleri noterde tasdik ettirilir.  Bu belgeler Lahey ülkelerde kullanılacak ise APOSTİL yaptırılmalıdır. Sincan Organize Sanayi Bölgesi tercüme, Sincan OSB Tercüme Bürosu, İnfoyed yeminli tercümanları ile Sincan OSB noter yeminli tercüme hizmeti verilir.

Hangi belgeler Apostil yapılır?

Türkiye kamu kurum ve kuruluşlardan alınan evraklar Lahey ülkelerinde geçerli olabilmesi için kaymakamlık / valilikler tarafından APOSTİL onayı yapılması zorunludur.

Sincan OSB Hukuki Tercüme

Tanık ifadesi, hukuki anlaşmalar, anayasa hukuku,  hukuki yazışmalar, medeni hukuk, mülk hukuku, şirketler hukuku, Avrupa birliği hukuku,  mahkeme tutanakları, borçlar hukuku, ceza hukuku, deniz hukuku, işçi – işveren ilişkileriyle ilgili belgeler, idare hukuku, kira kontratları, iş ve sosyal güvenlik hukuku, … Sincan OSB Tercüme Bürosu, Sincan OSB Hukuki Tercüme hizmeti verilir.

Sincan OSB Akademik Tercüme

Ödev araştırması ve tercümesi, Tez tercümesi, bilimsel araştırma tercümeleri, öğrenci belgesi çevirisi, diploma/transkript tercümesi, bilimsel yayın tercümeleri, YÖK denklik belgesi tercümeleri, kurs belgeleri tercümesi, proje tercümesi, yayın tercümesi, sunum tercümesi, makale tercümesi, literatür araştırması, başvuru evrakları tercümeleri, terminolojik araştırma çevirileri, okul evrakları çevirisi… Sincan OSB Tercüme, Sincan OSB Hukuki Tercüme hizmeti verilir.

Sincan OSB Tıbbi Tercüme

Tıp ve eczacılık belgeleri, genel tıp, eczacılık, diş hekimliği, biyoloji, fen bilimleri tez, araştırma ve makaleler, tıp ve eczacılık kuruluşları broşürler, medikal cihazların kullanım ve bakım kılavuzları, uzman doktor raporları, hasta bilgileri, klinik deneyler, analiz ve laboratuvar sonuçları, medikal ürün lisans ve patentleri, ilaç patentleri, ameliyat raporu, reçete, prospektüs…. … Sincan Organize Sanayi Bölgesi tercüme,  Sincan OSB Tercüme, Sincan OSB Hukuki Tercüme hizmeti verilir.

Sincan OSB Ticari Tercüme 

Ticaret sicil gazeteleri,  imza sirküleri, vergi levhası, Faaliyet Raporları, kurumlar ve gelir vergi beyannameleri, İhale Belgeleri, kredi sözleşmeleri, İhale Evrakları, Uluslararası Taahhütler, Teminat Mektubu, Yönetim Kurulu Kararı, Satış Raporu, Ticaret sicil gazetesi, şirket faaliyet belgesi, yönetim kurulu kararları, fatura, firma tanıtım yazıları, bilanço, vergi levhası, ticaret sicil gazeteleri ticari yazışma, ihale dosyası, toplantı tutanakları, uluslararası taahhüt, Faaliyet Tablosu… Sincan Organize Sanayi Bölgesi Tercüme, Sincan OSB Tercüme Bürosu, Sincan OSB Ticari Tercüme hizmeti verilir.

Sincan OSB Finansal Tercüme

Finansal dokümanlar, muhasebe tabloları, öz sigorta poliçesi, banka hesap durum belgesi, sermaye araştırma, banka hesap ekstresi, menkul kıymetler ve fon izahnameleri, banka raporları, banka yazışmaları, banka kredi başvuru formları, konsolide finansal tablo ve raporlar,  çalışma ekonomisi, yıllık raporlar…Sincan OSB Tercüme Bürosu, Sincan OSB Finansal Tercüme hizmeti verilir.

Sincan OSB Teknik Tercüme

Kullanma kılavuzları, fizibilite ve hak ediş raporları, ihale dosyaları, teknik kitapçıklar, makine ve cihazların broşürleri, katalogları, ürün katalogları, ürün broşürleri, teknik ürün sertifikaları, tekstil, üretim, inşaat,  denizcilik, tarım, gıda, otomotiv, kimya makine, endüstri, metalurji mühendisliği ile ilgili teknik belgeler… Sincan Organize Sanayi Bölgesi Tercüme, Sincan OSB Tercüme, Sincan OSB Teknik Tercüme hizmeti verilir.

Sincan OSB Tercüme Dilleri

İngilizce, Azerice, Japonca, Almanca, İtalyanca, Rusça, Romence, Arnavutça, Hintçe, Danca, Korece, Yunanca, Arapça, Kazakça, İspanyolca, Osmanlıca, Farsça, Flamanca, İsveççe, Makedonca, Moldova’ca, Slovence, Kürtçe, Slovakça, Macarca, Hollandaca, Urduca, Türkmence, Polonez’ce, Tatarca, Bulgarca, Lehçe, Rumca, Çekçe, Latince, Gürcüce, Ukraynaca, Sırpça, Norveççe, Portekizce, Boşnakça, Özbekçe, Çince, Fransızca, Kırgızca, Fince, Hırvatça, İbranice, Ermenice, …… Sincan OSB Tercüme Bürosu, Sincan OSB tercüme hizmeti verilir.

Sincan OSB Tercüme Fiyatları

Bir sayfa boşluksuz bin (1000) karakter üzerinden değeri 492 Sayılı Harçlar Kanunu gereği bir sayfa on sekiz-yirmi satır kabul edilerek ücretlendirilir.

* Sincan OSB tercüme ücretlerine % 18 Katma Değer Vergisi dâhil değildir.

*Sincan OSB tercüme fiyatlara noter tasdik ücreti tercüme ücretine dâhil değildir.

*50 sayfa ve üzeri tercüme işlerinde indirim yapılır.