Pursaklar Yeminli Tercüme

Nüfus kayıt örneği, sabıka kaydı, diploma, savcılık kaydı belgesi, konsolosluk ve vize işlemleri için gerekli pasaport, kimlik belgesi, doğum kayıt örneği, ehliyet, öğrenci belgesi, muvafakatname, ticaret sicil gazetesi, tır karnesi, hüviyet, mahkeme kararı, ticaret sicil gazetesi, sürücü belgesi, nüfus cüzdanı, imza sirkülerleri, fatura, pasaport, epikriz raporu, hesap ekstresi, sürücü belgesi… Pursaklar tercüme, Pursaklar yeminli tercüme hizmeti verilir.

Pursaklar Noter Yeminli Tercüme

hesap ekstresi, gelir tablosu, rapor, banka hesap cüzdanı, pasaport, vukuatlı nüfus kayıt örneği, vekaletname, vergi levhası, taahhütname, yurtdışı ihale belgeleri, uluslararası sözleşmeler, ehliyet, nüfus cüzdanı, doktor raporu, poliçe, mahkeme kararı, nüfus cüzdanı, formül a doğum belgesi, heyet raporu, işyeri ruhsatı, tasdikname…Pursaklar tercüme bürosu, Pursaklar noter yeminli tercüme hizmeti verilir.

Pursaklar Noter Onaylı Tercüme

fatura,  mali tablolar, muhasebe rapor,  gelir tablosu, ikametgâh belgesi, formül A doğum kayıt örneği, transkript, pasaport, imza sirküleri, tapu, Araba ruhsatları, lise diploması, formül A doğum belgesi, ticaret sicil gazeteleri, ikametgâh belgeleri, YÖK Diploma Denkliği, göçmenlik başvuru belgeleri, İkametgâh, formül B evlenme belgesi, ikametgâh belgesi, reçete, proforma… Pursaklar tercüme, Pursaklar noter onaylı tercüme hizmeti verilir.

Pursaklar Noter Tasdikli Tercüme

TÜV sertifikası, üniversite diploması, imza sirküleri, sabıka kaydı, ticaret sicil gazetesi, vukuatlı nüfus kayıt örneği, imza sirküleri, banka hesapları, erasmus belgeleri, öğrenci belgesi, sigorta poliçesi, doktor raporu, mahkeme belgeleri, fatura, diploma, CV,  muvafakatname, banka hesap dökümü, kimlik, muvafakatname, taahhütname,  vergi levhası,  imza sirküleri……. Pursaklar tercüme bürosu, Pursaklar noter tasdikli tercüme hizmeti verilir.

Pursaklar Hukuki Tercüme

Boşanma kararları, taahhütname, hukuki sözleşmeler, ihtarname, Mahkeme kararları, kanun ve yönetmelikler, tanık ifadesi, gizlilik sözleşmesi, şirketler hukuku, idari şartnameler, dava dilekçesi, franchise sözleşmesi , uluslararası kamu hukuku , patent sözleşmesi, mahkeme temyiz kararları, hukuki belgeler, ticaret hukuku, patent sözleşmesi, Mahkeme kararları, idare hukuku, bayilik sözleşmesi, ihtarname…Pursaklar tercüme, Pursaklar hukuki tercüme hizmeti verilir.

Pursaklar Ticari tercüme

Ticaret sicil gazeteleri, şirket imza sirküleri, şirket oda sicil kaydı, ticari yazışmalar, sigorta poliçeleri, ATA karnesi, ATR belgesi, ithalat ve ihracat için gerekli evraklar, uluslararası sözleşmeler, ticari anlaşmalar, ekspertiz raporu, nakit akış tablosu, CE belgesi, ISO belgesi, proforma fatura, vergi levhası, şirket yönetim kurulu kararları, ticari yazışma, gelir tablosu, idari şartname……Pursaklar tercüme, Pursaklar ticari tercüme hizmeti verilir.

Pursaklar Akademik Tercüme

Bilimsel kitaplar, yüksek lisans – doktora tezleri, TOEFL belgesi, akademik araştırmalar, ödev, tez, ÖSYM sonuç belgesi, tez ve makaleler, akademik makaleler, biyografi, transkript, akademik tezler, doktora – doçentlik çalışmaları, lisans tezleri, yüksek lisans tezleri, doktora tezleri, bilimsel araştırma, makale ve raporlar, uluslararası dergi yayınları,… Pursaklar tercüme bürosu, Pursaklar akademik tercüme hizmeti verilir.

Pursaklar Sözlü Çeviri

Sözlü tercüman, konuşmacının konuşması sırasında bazı notlar alır ve konuşmacının konuşmasından sonra dinleyicilere hedef dilde çevirisini yapar.

Noter, mahkemeler, nikâh dairelerinde, yurt dışı seyahatleri, hastanelerde, fuarlarda, … Pursaklar tercüme bürosu, Pursaklar sözlü çeviri hizmeti verilir.

Pursaklar Deşifre Çeviri  

Çok dilli toplantılar, kongreler, konferanslar, seminerler, şirket toplantılar, … Benzeri organizasyonlarda kaydedilen kaset, VCD, CD, DVD, gibi ses kayıtlarının Word formatına dönüştürülmesidir. Pursaklar tercüme, Pursaklar deşifre çeviri hizmeti verilir.

Pursaklar Finansal Tercüme

Kar zarar raporları, finansal analizler, mali tablolar, bilanço hesapları, finans ekonomisi, finansal analizler, finansal analiz, işletme bilançoları, Banka evrakı, finansal destek belgesi, banka hesap cüzdanı, ticari raporlar, navlun faturası, finans ekonomisi, ihaleler,  banka ekstresi, Yıllık raporlar, finansal makale, banka hesap durum belgesi, poliçe, bono, banka raporları, fatura, hisse senetleri, öz sermaye belgeleri, faaliyet raporları,  rehin senedi, fon açıklamalar,…Pursaklar tercüme, Pursaklar finansal tercüme hizmeti verilir.

Pursaklar Tıbbi Tercüme

tıbbi akademik makaleler, tıp laboratuvar testleri, tıbbi kitaplar, tıp araştırma yazıları, hasta raporları, tıp tez ve ödevler, tıbbi makaleler, hastane raporu, klinik raporlar, laboratuvar testleri, tıbbi cihazların kullanma kılavuzları,  medikal cihazlar, uzman doktor raporu bilimsel araştırmalar, ilaç patentleri,  tıbbi rapor, epikriz rapor, tahlil sonuçları, tıp ve eczacılık kuruluşlarının tanıtım metin ve broşürleri, … Pursaklar tercüme, Pursaklar tıbbi tercüme hizmeti verilir.

Pursaklar Teknik Tercüme

her türlü makine, teçhizat, ekipman ve cihazların bakım, onarım ve kullanma kılavuzları, fizibilite ve hak ediş raporları, teknik belgeler, üretim ve imalatla ilgili kullanma-bakım-yapım-onarım kılavuzları, garanti belgesi, teknik eğitim materyalleri,  fizibilite ve hakediş raporları, plan ve projeler, cihazların test ve deneme raporları, kalite belgeleri, teknik broşür, teknik belge, teknik ihale şartnameleri, kullanım kılavuzları, uygunluk belgesi… Pursaklar tercüme bürosu, Pursaklar teknik tercüme hizmeti verilir.

Pursaklar Web Sitesi Tercüme

İngilizce yayınladığınız web sitesi bir şirketinizi tanıtabilir, ürün satışlarını artırabilirsiniz. Web sitenizi tüm dillerde Pursaklar web sitesi tercüme hizmeti verilir.

Pursaklar Tercüme Dilleri

İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça, Norveççe, Danca, Urduca, Osmanlıca, Portekizce, Flamanca, Rumca, Hintçe, Polonez’ce, Hollandaca, Lehçe, Yunanca, Slovakça, Çekçe, Korece, Romence, Macarca, Boşnakça, Hırvatça, Tatarca, Kürtçe, İbranice, Özbekçe, Arnavutça, Ermenice, Gürcüce, Kırgızca, Slovence, Fince, Arapça, Japonca, Türkmence, İtalyanca, Ukraynaca, Latince, İspanyolca, Çince, Bulgarca, Sırpça, Moldova’ca, İsveççe, Farsça, Kazakça, Azerice, Makedonca… Pursaklar Tercüme, Pursaklar tercüme hizmeti verilir.

Pursaklar Tercüme Fiyatları

* Bir sayfa boşluksuz bin (1000) karakter üzerinden değeri 492 Sayılı Harçlar Kanunu gereği bir sayfa on altı-yirmi satır kabul edilerek ücretlendirilir.

*Pursaklar tercüme ücretlerine % 18 Katma Değer Vergisi dâhil değildir.

*Pursaklar tercüme fiyatlara noter tasdik ücreti tercüme ücretine dâhil değildir.

* 50 sayfa ve üzeri tercüme işlerinde iskonto yapılır.

Pursaklar tercüme bürosu, yeminli tercüme,  noter yeminli tercüme, noter onaylı tercüme, noter tasdikli tercüme,  tıbbi, hukuki, teknik, ticari, web sitesi, sözlü çeviri, akademik,  finansal tercüme hizmeti verilir.