Ostim Tercüme

Ostim tercüme, Ostim tercüme bürosu, yeminli tercüme,  noter yeminli tercüme, noter onaylı tercüme, noter tasdikli tercüme,  hukuki tercüme, tıbbi tercüme, teknik tercüme, web sitesi tercüme, ticari tercüme, akademik tercüme,  ardıl tercüme,  deşifre çeviri,  finansal tercüme hizmeti verilir.

Ostim Yeminli Tercüme

Fatura, diploma, ticaret sicil gazetesi, CV,  transkript,  not dökümü,  sabıka kaydı, mezuniyet belgesi,  ödev,  bitirme tezi, ÖSYM giriş belgesi,  mahkeme kararı,  heyet raporu, işyeri ruhsatı, tasdikname,  fatura,  mali tablolar, muhasebe rapor,  gelir tablosu, işyeri ruhsatı,  CE belgesi… Ostim tercüme, yeminli tercümanları ile Ostim yeminli tercüme hizmeti verilir.

Ostim Noter Yeminli Tercüme

Sigorta poliçesi,  reçete, proforma, TÜV sertifikası, nüfus kayıt örneği,  doktor raporu, kaza raporu,  muhasebe evrakları, tescil belgesi, boşanma kararı,  temyiz belgesi, yüksek lisans tezi, bilanço,  EUR1 belgesi, Taahhütname,  vergi levhası,  imza sirküleri, YÖK denklik belgesi,  mahkeme belgeleri… Ostim tercüme, noter yeminli tercümanları ile Ostim noter yeminli tercüme hizmeti verilir.

Ostim Noter Onaylı Tercüme

Pasaport,  tıbbi rapor, yeterlilik belgesi,  uyumluluk sertifikası, yetkilendirme belgesi,  kalite sertifikası,  doğum belgesi, mizan, öğrenci belgesi, ISO belgesi,  erasmus belgeleri, faaliyet belgesi,  adli sicil belgesi,  ehliyet,  bonservis,  sürücü belgesi,  banka hesap DÖKÜMÜ, kimlik, muvafakatname, Ostim tercüme, noter yeminli tercümanları ile Ostim noter onaylı tercüme hizmeti verilir.

Ostim Noter Tasdikli Tercüme

Evlilik cüzdanı, araç ruhsatı,  ikametgâh belgesi, hesap cüzdanı, tapu, talepname, nüfus cüzdanı,  garanti belgesi,  Formül A doğum belgesi, formül B evlilik belgesi, formül C ölüm belgesi, kimlik, ehliyet, banka hesap cüzdanı, vasiyetname… Ostim tercüme, yeminli tercümanları ile Ostim noter tasdikli tercüme hizmeti verilir.

Ostim Hukuki Tercüme

Hukuki sözleşmeler, Mahkeme Kararlarının, Lisans sözleşmeleri, Kira Sözleşme ve kontratları, doğum belgesi, ikametgâh, imza beyannamesi, Nüfus kayıt örneği, evlilik cüzdanı,  adli sicil belgesi, ölüm belgesi, miras kararları, Kredi başvurusu, Patent, Marka başvuruları belgeleri, Vekaletnameler…Ostim tercüme, Ostim tercüme bürosu yeminli avukat tercümanları ile Ostim hukuki tercüme hizmeti verilir.

Ostim Ticari tercüme

Teminat mektubu, sertifikalar, marka belgeleri,  alım satım sözleşmesi, eğitim materyalleri, toplantı tutanakları, idari şartname, imza sirküleri, ISO sertifikaları,  finansal raporlar, yönetim kurulu toplantı notları, faaliyet raporu, teklifler, ticari şartnameler,  gelir tablosu, bilanço, broşürler, sigorta poliçesi, ticari raporlar, finansal tablo, şirket faaliyet raporları,  idari denizcilik sözleşmesi, ihale şartnamesi… Ostim tercüme, Ostim ticari tercüme hizmeti verilir.

Ostim Akademik Tercüme

Diş hekimliği, edebiyat, veteriner, tıp, ekonomi, iktisat, fizik, matematik, kimya, işletme, biyoloji, mühendislik makaleleri, lisans bitirme, yüksek lisans, doktora tezleri, lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ve transkript… Ostim tercüme bürosu, Ostim akademik tercüme hizmeti verilir.

Ostim Ardıl Tercüme

Sözlü tercüman, konuşmacının konuşması sırasında bazı notlar alır ve konuşmacının konuşmasını bitirmesinin ardından hedef dilde çevirisini yapar.

Noter, mahkemeler, nikâh dairelerinde yurt dışı seyahatleri… Ostim tercüme bürosu, Ostim sözlü çeviri hizmeti verilir.

Ostim Deşifre Çeviri  

Çok dilli toplantılar, konferanslar, seminerler, toplantılar… Benzeri organizasyonlarda kaydedilen kaset, VCD CD, DVD gibi ses kayıtlarının Word formatına dönüştürülmesi hizmetidir. Ostim tercüme bürosu, Ostim deşifre çeviri hizmeti verilir.

Ostim Finansal Tercüme

Blancolar, kar ve zarar raporları, ekonomi bülteni, banka hesap dökümü, finansal makaleler, finans bülteni, banka evrakları, finans ekonomisi, , finansal dokümanlar, finansal evraklar, sigorta poliçeleri… Ostim tercüme, Ostim finansal tercüme hizmeti verilir.

Ostim Tıbbi Tercüme

İlaç prospektüsleri, doktor raporları, sağlık kurulu raporları, tıbbi makale araştırmaları, dahiliye, cildiye, bevliye, göğüs hastalıkları, diş hekimliği, genel cerrahi, kardiyoloji makaleler ve yurtdışı yayınları, tıp ve medikal ürünlerin patent ve sertifikaları… Ostim tercüme, doktor tercümanları ile Ostim tıbbi tercüme hizmeti verilir.

Ostim Teknik Tercüme

Teknik makale, teknik resim, tesis, ekipman, kurulum, bakım onarım evrakları, TSE, CE, garanti belgeleri, broşür, katalog, teknik eğitim belgeleri, mühendislik teknik belgeler, teknik el kitabı, , kalite raporu, kullanım kılavuzları… Ostim tercüme bürosu mühendis tercümanları ile Ostim teknik tercüme hizmeti verilir.

 Web Sitesi Tercüme

İngilizce yayınlanan web sitesi bir şirketin tanıtılması, ürün satışlarının artması için en ekonomik bir yoldur. Web sitenizi tüm dillerde konusunda uzman tercümanlarımız ile doğru ve anlaşılır bil dilde çevirilerini yapmaktayız. Ostim tercüme, Ostim web sitesi tercüme hizmeti verilir.

Ostim Tercüme Bürosu Tercüme Hizmetleri

Ostim Tercüme Bürosu

Ostim Yeminli Tercüme

Ostim Noter Yeminli Tercüme

Ostim Noter Onaylı Tercüme

Ostim Noter Tasdikli Tercüme

Ostim Hukuki Tercüme

Ostim Ticari Tercüme

Ostim Akademik Tercüme

Ostim Ardıl Tercüme

Ostim Deşifre Çeviri

Ostim Finansal Tercüme

Ostim Tıbbi Tercüme

Ostim Teknik Tercüme

Ostim Web Sitesi Tercüme

Ostim Tercüme Fiyatları