Ostim Tercüme Bürosu

Ostim Yeminli Tercüme 

Ostim yeminli tercüme: Vukuatlı nüfus kayıt örneği, yurtdışı ihale belgeleri, üniversite diploması, ticaret sicil gazetesi, doktora diploma, mahkeme evrakları, İmza Sirküleri, formül C ölüm belgesi, pasaport, vatandaşlık kabul belgeleri… Ostim tercüme, İnfoyed yeminli tercümanları ile Ostim yeminli tercüme hizmeti verilir.

Ostim Noter Yeminli Tercüme

Resmi daireler, belgelerin noter yeminli tercüme olmasını isterler. Fatura, tapu, öğrenci belgesi, evlat edinme belgeleri, banka hesap cüzdanı, vekaletname, ticaret sicil gazetesi, lise diploması, lise transkript, nüfus cüzdanı, nüfus kayıt örneği, ÖSYM sınav sonuç belgesi… Önce yeminli tercüme yapılması, sonrasında noter onayları yapılır. Bu belgeler noter yeminli tercüme denir. Ostim Organize Sanayi Bölgesi tercüme, Ostim Tercüme, Ostim noter yeminli tercüme hizmeti verilir.

Ostim Noter Tasdikli Tercüme 

Nüfus kayıt örneği, not dökümü, transkript, taahhütname, Nüfus Cüzdanı sureti, ÖSYM yerleştirme sonuç belgesi, yurtdışı üniversite başvuru belgeleri, diploma, transkript, evlilik belgesi, ölüm belgesi, taahhütname… Noterden yemin zaptı bulunan tercümanların yaptığı, yasal sorumluluk gerektiren belge tercümeleri noterde tasdik ettirilir.  Bu belgeler Lahey ülkelerde kullanılacak ise APOSTİL yaptırılmalıdır. Ostim Organize Sanayi Bölgesi tercüme, Ostim Tercüme, İnfoyed yeminli tercümanları ile Ostim noter yeminli tercüme hizmeti verilir.

Hangi belgeler Apostil yapılır?

Türkiye resmi kurumlarından alınan evraklar Lahey ülkelerinde geçerli olabilmesi için kaymakamlık / valilikler tarafından APOSTİL onayı yapılması zorunludur.

Ostim Hukuki Tercüme

Mahkeme kararları, kanun ve yönetmelikler, gayrimenkul alım satım sözleşmeleri, patent başvuruları, vekaletnameler, sözleşmeler, kanun ve yönetmelik çevirileri, vekaletnameler,  ihbarname, sanık ifadeleri, tanık ifadeleri, bayilik sözleşmeleri, idari şartnameler, inşaat taşeron sözleşme, uluslararası sözleşmeler, boşanma davaları, mahkeme başvuru dilekçeleri, patent sözleşmesi, hukuki yazışmalar, borçlar hukuku, ticaret hukuku, icra hukuku, medeni hukuku, Ostim tercüme bürosu,  Ostim Tercüme, Ostim Hukuki Tercüme hizmeti verilir.

Ostim Ticari Tercüme 

Kuruluş mukavelesi sözleşmesi, sözleşmeler, nakit akış tablosu, uluslararası taahhütler, pazarlama raporu, firma broşürleri, poliçe, şirket eğitim belgeleri, satış raporu, gelir vergisi beyannamesi, sigorta poliçesi, fizibilite raporu, teminat mektubu, pazarlama raporu, satış raporu, yönetim kurulu kararı, faaliyet belgesi, garanti belgesi, ticaret gazeteleri, sigorta poliçesi, finansal tablolar…Ostim Organize Sanayi Bölgesi Tercüme, Ostim Tercüme Bürosu, Ostim Ticari Tercüme hizmeti verilir.

Ostim Finansal Tercüme

Yıllık bilançolar, finans bülteni, öz sigorta poliçesi, banka hesap durum belgesi, sermaye araştırma, banka hesap ekstresi, menkul kıymetler ve fon izahnameleri, banka raporları, banka yazışmaları, banka kredi başvuru formları, konsolide finansal tablo ve raporlar,  çalışma ekonomisi, yıllık raporlar,gelir – gider tabloları, finansal evrak, Ostim Tercüme Bürosu, Ostim Finansal Tercüme hizmeti verilir.

Ostim Teknik Tercüme

Makine ve cihazların broşürleri, katalogları, ürün katalogları, ürün broşürleri, teknik ürün sertifikaları, tekstil, üretim, inşaat,  denizcilik, tarım, gıda, otomotiv, kimya makine, endüstri, metalurji mühendisliği ile ilgili teknik belgeler, sertifika, teknik belgeler, imalat raporları, teknik makale, bakım kılavuzları, teknik resim, kurulum, bakım onarım, söküm, uygunluk belgeleri … Ostim  Tercüme bürosu, Ostim Tercüme, Ostim Teknik Tercüme hizmeti verilir.

Ostim Tercüme Dilleri

İngilizce, Almanca, Danca, Arnavutça, Flamanca, Yunanca, Hollandaca, Latince, Çekçe, Ukraynaca, Boşnakça, Moldova’ca, Hırvatça, Kazakça, Gürcüce, Kürtçe, Sırpça, Ermenice, Özbekçe, Fince, Tatarca, Arapça, İspanyolca, Kırgızca, Bulgarca, Korece, Farsça, Romence, Azerice, Lehçe, Macarca, Hintçe, Portekizce, Urduca, İbranice, Osmanlıca, Polonez’ce, Türkmence, Fransızca, Slovence, Makedonca, Rumca, İsveççe, Slovakça, İtalyanca, Japonca, Norveççe, Rusça, Çince… Ostim Tercüme Bürosu, Ostim tercüme hizmeti verilir.

Ostim Tercüme Fiyatları

Bir sayfa boşluksuz bin (1000) karakter üzerinden değeri 492 Sayılı Harçlar Kanunu gereği bir sayfa on sekiz-yirmi satır kabul edilerek ücretlendirilir.

* Ostim tercüme ücretlerine % 18 Katma Değer Vergisi dâhil değildir.

*Ostim tercüme fiyatlara noter tasdik ücreti tercüme ücretine dâhil değildir.

*50 sayfa ve üzeri tercüme işlerinde iskonto yapılır.