Noter Onaylı Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Çevirisi nedir?

Noter onaylı vukuatlı nüfus kayıt örneği çevirisi, Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (resmi bir belgenin) farklı bir dilde yeminli çevirisinin noter tarafından onaylanmış halidir.

Yurtdışında evlilik, yurtdışı göçmen başvurularında, vize işlemlerinde vukuatlı nüfus kayıt örneği çevirisi kullanılır.

Noter onaylı çeviri; Noter yeminli tercümanlar tarafından yapılan yeminli çevirinin noter tarafından doğrulandığında bu çeviriye noter onaylı çeviri denir.

Noter Onaylı Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Çevirisi nasıl yapılır?

Müşterimiz e-devlet veya nüfus müdürlüklerinden aldıkları Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğini infoyed@gmail.com adresine gönderir.

*Infoyed çalışanları çeviri teslim süresini ve ücretini müşterimizin mail adresine gönderir.

*Müşterimiz teklifimizi onayladığını infoyed@gmail.com adresine bildirir.

*Infoyed noter yeminli tercümanları Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği çevirisini yapar.

* Çeviri ve aslı ile ( e-imzalı olabilir) Notere gidilir. Noter tüm belgeleri inceler. Notere onay ücreti verilir. Her sayfaya mührü vurur ve imzalar.

Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği çeviri teslim süresi ve fiyatı nedir? 

Belge teslim süresi ve fiyatı karakter sayısına, çeviri dillerinde göre değişir.

 Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Tercümesi nasıl yapılmalıdır?

Nüfus Kayıt Örneği yeminli tercümanlar tarafından çevirisi yapılır, daha sonra noter tarafından onaylanır.

Noter Onaylı Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği tercümesi neden tercih edilir?

Belge yurtdışında kullanılacak ise noterde onaylatılmalıdır. Noter onayı, çevirinin doğruluğu için yapılır. Noter onayı için noter resmi mührü kullanır. Lahey ülkelerinde kullanılacak ise mutlaka Kaymakamlık / Valiliklerde Apostil onayı alınmalıdır.

Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği nedir?

Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği, bir kişinin doğum tarihi, doğum yeri, medeni durum, evlilik, ölüm, ebeveyn (anne- baba-kardeşler) gibi nüfus kayıtlarının tutulduğu resmi bir belgedir.

Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği İlgili yerleşim yeri nüfus müdürlüklerinden veya e-devlet üzerinden başvuru yapılarak alınabilir. Kimlik yenileme, ehliyet yenileme, evlenme işlemleri, miras işlemleri… gibi durumlarda ihtiyacınız olur. 1-6 ay gibi geçerlilik süresi vardır.

Yurtdışında;

*doğum,

*evlenme,

*ölüm gibi farklı yerlerde resmi belge olarak kullanılır. Kişinin kendisi, ebeveyni, veya noter vekaletname verilen kişiler İl / İlçe nüfus müdürlüklerinden Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği alabilirler. e-devlet üzerinden de elektronik olarak alınabilir.