Keçiören Yeminli Tercüme

Şirket faaliyet raporu, oda sicil kaydı, imza sirküleri, vergi levhası, ticaret sicil gazetesi, ihale evrakları, hukuk belgeleri, ticaret sicil gazetesi, lise diploması, lise transkript, nüfus cüzdanı, nüfus kayıt örneği, idari şartnameler, teknik şartnameler, not dökümü, transkript, taahhütname, nüfus cüzdanı sureti, ÖSYM yerleştirme sonuç belgesi, patent başvuru belgeleri, teknik ve ticari yazışmalar, ehliyet, nüfus cüzdanı,… Keçiören tercüme, Keçiören yeminli tercüme hizmeti verilir.

Keçiören Noter Yeminli Tercüme

Transkript, diploma, yüksek lisans tezleri, doktora tezler, denklik belgeleri, sunumlar, ödevler, Vatandaşlık kabul belgeleri, fatura, tapu, öğrenci belgesi, evlat edinme belgeleri, banka hesap cüzdanı, Vekaletname, boşanma davaları, vukuatlı nüfus kayıt örneği, miras evrakları, mahkeme kararları, taahhütname, yurtdışı ihale belgeleri, yurtdışı vize belgeleri, doktora diploma…Keçiören tercüme bürosu, Keçiören noter yeminli tercüme hizmeti verilir.

Keçiören Noter Onaylı Tercüme

Vasiyetname, doğum belgesi, sertifikalar, ehliyet, vergi levhası, yerleşim yeri belgesi, formül A doğum belgesi, kimlik, formül B evlenme belgesi, diploma eki tercüme, doktora transkript, mahkemeleri belgeleri, finansal raporlar, akreditif belgeleri, hasta raporları, proforma fatura, verasetname, lisans diploma, lisans transkript, askerlik terhis belgesi…Keçiören tercüme, Keçiören noter onaylı tercüme hizmeti verilir.

Keçiören Noter Tasdikli Tercüme

Mahkeme evrakları, yurtdışı üniversite başvuru belgeleri, diploma, transkript, ikametgâh belgesi, uluslararası sözleşmeler, nüfus cüzdanı evlilik belgesi, ölüm belgesi, taahhütname, vekaletname, İmza Sirküleri, formül C ölüm belgesi, pasaport tıbbi, medikal cihazların kullanma kılavuzları, belgeleri, üniversite diploması, Ticaret sicil gazetesi…. Keçiören tercüme bürosu, Keçiören noter tasdikli tercüme hizmeti verilir.

Keçiören Hukuki Tercüme

Hukuki yazışmalar, gayrimenkul alım satım sözleşmeleri, kanun ve yönetmelik çevirileri, vekaletnameler,  kanun ve yönetmelikler, icra belgeleri, ihbarname, sanık ifadeleri, patent başvuruları, boşanma davaları, mahkeme başvuru dilekçeleri, lisans sözleşmeleri, mahkeme kararları, muafakatname, icra hukuku…Keçiören tercüme, Keçiören hukuki tercüme hizmeti verilir.

Keçiören Ticari tercüme

İmza sirküleri, bilanço, genel kurur kararı, faaliyet tablosu, şirket alım-satım işlemleri, fuar katalogları, ISO belgeleri, CE belgeleri, idari şartnameler, idari şartnameler, şirket kuruluş evrakları, imza sirküleri, uluslararası ihale şartnameleri, firma broşürleri, TÜV sertifikaları, ihale dosyaları, fatura, yıllık bilançolar, ticaret sicil gazetesi, acentelik ve temsilcilik anlaşmaları…Keçiören tercüme, Keçiören ticari tercüme hizmeti verilir.

Keçiören Akademik Tercüme

Erasmus kabul mektubu, lisans tezleri, ön lisans diploması, bitirme projeleri, tarih, sosyoloji, dil bilim, arkeoloji, iktisat, kimya, fizik, mühendislik, tıp, güzel sanatlar, sosyal bilimler, siyasal bilimler, iktisat, edebiyat, güzel sanatlar alanlarındaki makaleler, diploma, transkript, YÖK denklik belgesi… Keçiören tercüme bürosu, Keçiören akademik tercüme hizmeti verilir.

Keçiören Sözlü Çeviri

Sözlü tercüman, konuşmacının konuşması sırasında bazı notlar alır ve konuşmacının konuşmasından sonra dinleyicilere hedef dilde çevirisini yapar.

Nikâh dairelerinde, noter, mahkemeler, fuarlarda, hastanelerde, yurt dışı seyahatleri, … Keçiören tercüme bürosu, Keçiören sözlü çeviri hizmeti verilir.

Keçiören Deşifre Çeviri  

Kongreler, çok dilli toplantılar, seminerler, konferanslar, şirket toplantılar, … Benzeri organizasyonlarda kaydedilen kaset, VCD, CD, DVD gibi ses kayıtlarının Word formatına dönüştürülmesidir. Keçiören tercüme, Keçiören deşifre çeviri hizmeti verilir.

Keçiören Finansal Tercüme

Finansal bültenler, yönetim kurulu raporu ve yıllık raporlar, finansal makaleler, sertifikalar, sigorta poliçeleri, öz sermaye araştırma belgeleri, çalışma ekonomisi, banka evrakları, ekonomi bülteni, maaş bordrosu, mali raporlar, kar ve zarar raporları, ekonomik raporlar, hesap denetimi, hisse senedi bilgileri, makroekonomik anketler, ekonomi bülteni, finans evrakları, mali tablolar, finansal tablo ve raporlar,  finansal makale, banka raporları, konsolide finansal tablo ve raporlar,…Keçiören tercüme, Keçiören finansal tercüme hizmeti verilir.

Keçiören Tıbbi Tercüme

Tıbbi tanılar, tıbbi makaleler, tıbbi ürün lisans ve patentleri,  dâhiliye, cildiye, kulak burun boğaz hastalıkları, göğüs hastalıkları, endoskopi, toksikoloji, kardiyoloji, göz hastalıkları diş hekimliği, hemotoji, onkoloji, kalp, cerrahi hastalıklar konularında makaleler, bilimsel deneyler, ilaç ruhsat dosyası, klinik rapor ve araştırmalar, uzmanlık tezi,… Keçiören tercüme, doktor tercümanları ile Keçiören tıbbi tercüme hizmeti verilir.

Keçiören Teknik Tercüme

Teknik projeler, her konudaki teknik yazışmalar, her türlü makine, broşürleri, mimarlık, inşaat, madencilik, denizcilik, metalürji, elektrik, otomotiv, elektronik, makine, kimya alanlarındaki ihale belgeleri, makina, inşaat, mimarlık, kimya, otomotiv, gemicilik, elektrik, elektronik, endüstri, metalurji, bilgisayar, çevre, tekstil, malzeme, uçak mühendisliği alanlarındaki yayınlar, teknik şartnameler, mühendislik belgeleri,… Keçiören tercüme bürosu, Keçiören teknik tercüme hizmeti verilir.

Keçiören Web Sitesi Tercüme

İngilizce yayınladığınız web siteniz ile şirketinizi tanıtabilirsiniz, yeni müşteriler bulup, ürün satışlarını artırabilirsiniz. Web sitenizi tüm dillerde web sitesi tercüme hizmeti verilir.

Keçiören Tercüme Dilleri

İngilizce, Slovakça, Almanca, Arnavutça, Rusça, Lehçe, Danca, Sırpça, Osmanlıca, Polonez’ce, Flamanca, Fransızca, Hintçe, Azerice, Slovence, İtalyanca, Urduca, Hollandaca, Japonca, Yunanca, Makedonca, Çekçe, İbranice, Romence, Tatarca, Boşnakça, Latince, Hırvatça, Bulgarca, Portekizce, Kürtçe, Moldova’ca, Özbekçe, Çince, Ermenice, İsveççe, Kırgızca, Korece, Fince, Kazakça, Arapça, Norveççe, Türkmence, Rumca, Ukraynaca, Gürcüce, İspanyolca, Farsça, Macarca… Keçiören tercüme hizmeti verilir.

Keçiören Tercüme Fiyatları

* Bir sayfa boşluksuz bin (1000) karakter üzerinden değeri 492 Sayılı Harçlar Kanunu gereği bir sayfa on altı-yirmi satır kabul edilerek ücretlendirilir.

*Keçiören tercüme ücretlerine % 18 Katma Değer Vergisi dâhil değildir.

*Keçiören tercüme fiyatlara noter tasdik ücreti tercüme ücretine dâhil değildir.

* 50 sayfa ve üzeri tercüme işlerinde iskonto yapılır.

Keçiören tercüme bürosu, yeminli tercüme,  noter onaylı tercüme, noter yeminli tercüme, noter tasdikli tercüme,  teknik, hukuki, tıbbi, finansal, web sitesi, ticari, sözlü çeviri, akademik tercüme hizmeti verilir.