Kahramankazan Yeminli Tercüme 

Diploma, transkript, doğum belgesi, evlilik belgesi, taahhütname, ölüm belgesi, taahhütname, diploma eki tercüme, vukuatlı nüfus kayıt örneği, vergi levhası, yurtdışı ihale belgeleri, ehliyet, üniversite diploması, doktora transkript, ticaret sicil gazetesi, doktora diploma, evlilik cüzdanı, mahkeme evrakları, sabıka kaydı, İmza sirküleri, vekaletname, …Kahramankazan tercüme, İnfoyed yeminli tercümanları ile Kahramankazan yeminli tercüme hizmeti verilir.

Kahramankazan Noter Yeminli Tercüme

Resmi daireler, belgelerin noter yeminli tercüme olmasını isterler. formül C ölüm belgesi, yerleşim yeri belgesi, pasaport, verasetname, vatandaşlık kabul belgeleri, uluslararası sözleşmeler, fatura, tapu, nüfus cüzdanı, öğrenci belgesi, vasiyetname, evlat edinme belgeleri, ikametgâh belgesi, banka hesap cüzdanı, vekaletname, sertifikalar, ticaret sicil gazetesi, formül A doğum belgesi, Önce yeminli tercüme yapılması, sonrasında noter onayları yapılır. Bu belgeler noter yeminli tercüme denir. Kahramankazan Organize Sanayi Bölgesi tercüme, Kahramankazan Tercüme, Kahramankazan noter yeminli tercüme hizmeti verilir.

Kahramankazan Noter Tasdikli Tercüme 

Lise diploması, kimlik, lise transkript, formül B evlenme belgesi, nüfus cüzdanı, lisans diploma, nüfus kayıt örneği, ÖSYM sınav sonuç belgesi, Miras evrakları, nüfus kayıt örneği, mahkeme kararları, not dökümü, transkript, lisans transkript, taahhütname, Nüfus Cüzdanı sureti, ÖSYM yerleştirme sonuç belgesi, mahkemeleri belgeleri, yurtdışı üniversite başvuru belgeleri, askerlik terhis belgesi…Noterden yemin zaptı bulunan tercümanların yaptığı, yasal sorumluluk gerektiren belge tercümeleri noterde tasdik ettirilir.  Bu belgeler Lahey ülkelerde kullanılacak ise APOSTİL yaptırılmalıdır. Kahramankazan Organize Sanayi Bölgesi tercüme, Kahramankazan Tercüme, İnfoyed yeminli tercümanları ile Kahramankazan noter yeminli tercüme hizmeti verilir.

Hangi belgeler Apostil yapılır?

Türkiye kamu kurum ve kuruluşlardan alınan evraklar Lahey ülkelerinde geçerli olabilmesi için kaymakamlık / valilikler tarafından APOSTİL onayı yapılması zorunludur.

Kahramankazan Hukuki Tercüme

Mahkeme kararları, mülk hukuku, patent başvurusu, şirketler hukuku, dava dilekçesi, Avrupa birliği hukuku,  kanun ve yönetmelik metinleri, mahkeme tutanakları, borçlar hukuku, mahkeme belgeleri, ceza hukuku, yasal anlaşmalar, deniz hukuku, hukuki sözleşmeler, işçi – işveren ilişkileriyle ilgili belgeler, idare hukuku, hukuki anlaşmalar, kira kontratları, iş teklif ve sözleşmeleri, iş ve sosyal güvenlik hukuku, vekaletname… Kahramankazan Organize Sanayi Bölgesi tercüme,  Kahramankazan Tercüme, Kahramankazan Hukuki Tercüme hizmeti verilir.

Kahramankazan Ticari Tercüme 

Ticaret sicil gazeteleri,  imza sirküleri, vergi levhası, Sigorta Poliçesi, Banka Hesap Özeti, Muhasebe Tabloları, alım-satım sözleşmeleri, Öz Sermaye Araştırmaları, acentelik anlaşmaları, Firma Tanıtım Yazıları, imza sirküleri, Vergi Levhası, teşvik belgeleri, Akreditasyon Sertifikaları, imza sirküleri, Fizibilite Raporu, Teklif Dosyası, faaliyet belgeleri, İhale Şartnamesi, Bilanço, Faaliyet Raporu, distribütörlük anlaşmaları, Faaliyet Tablosu, gümrük evrakları, Genel Kurur Kararı, lisans sözleşmeleri, Kira Kontratı, banka akreditif belgeleri, Kahramankazan Organize Sanayi Bölgesi Tercüme, Kahramankazan Tercüme Bürosu, Kahramankazan Ticari Tercüme hizmeti verilir.

Kahramankazan Finansal Tercüme

Finansal raporlar, muhasebe tabloları, öz sigorta poliçesi, banka hesap durum belgesi, sermaye araştırma, banka hesap ekstresi, menkul kıymetler ve fon izahnameleri, maaş bordrosu, banka raporları, mali tablolar, banka yazışmaları, banka kredi başvuru formları, konsolide finansal tablo ve raporlar,  çalışma ekonomisi, yıllık raporlar…Kahramankazan Tercüme Bürosu, Kahramankazan Finansal Tercüme hizmeti verilir.

Kahramankazan Teknik Tercüme

Montaj kılavuzları, teknik el kitabı, teknik inceleme raporu, bakım onarım kitapçık ve kılavuzları, patent başvuruları, teknik prosedür, sertifika, teknik belgeler, kullanma kılavuzları, fizibilite ve hak ediş raporları, ihale dosyaları, teknik kitapçıklar, makine ve cihazların broşürleri, katalogları, ürün katalogları, ürün broşürleri, teknik ürün sertifikaları, tekstil, üretim, inşaat,  denizcilik, tarım, gıda, otomotiv, kimya makine, endüstri, metalurji mühendisliği ile ilgili teknik belgeler…Kahramankazan Organize Sanayi Bölgesi Tercüme, Kahramankazan Tercüme, Kahramankazan Teknik Tercüme hizmeti verilir.

Kahramankazan Tercüme Dilleri

İngilizce, Almanca, Osmanlıca, Rusça, Danca, Fransızca, Kazakça, Makedonca, Flamanca, İtalyanca, Slovence, Lehçe, Hollandaca, Latince, Tatarca, Türkmence, Çekçe, Ukraynaca, Macarca, Boşnakça, Urduca, Çince, İsveççe, Hırvatça, Norveççe, Moldova’ca, Arnavutça, Kürtçe, Slovakça, Japonca, İbranice, Ermenice, Polonez’ce, Romence, Fince, Portekizce, Hintçe, Kırgızca, Arapça, Korece, Sırpça, Rumca, İspanyolca, Gürcüce, Özbekçe, Yunanca, Bulgarca, Farsça, Azerice… Kahramankazan Tercüme Bürosu, Kahramankazan tercüme hizmeti verilir.

Kahramankazan Tercüme Fiyatları

Bir sayfa boşluksuz bin (1000) karakter üzerinden değeri 492 Sayılı Harçlar Kanunu gereği bir sayfa on sekiz-yirmi satır kabul edilerek ücretlendirilir.

* Kahramankazan tercüme ücretlerine % 18 Katma Değer Vergisi dâhil değildir.

*Kahramankazan tercüme fiyatlara noter tasdik ücreti tercüme ücretine dâhil değildir.

*50 sayfa ve üzeri tercüme işlerinde indirim yapılır.