İvedik Yeminli Tercüme 

İvedik yeminli tercüme: Vukuatlı nüfus kayıt örneği, yurtdışı ihale belgeleri, üniversite diploması, ticaret sicil gazetesi, doktora diploma, mahkeme evrakları, İmza Sirküleri, formül C ölüm belgesi, pasaport, vatandaşlık kabul belgeleri… İvedik tercüme, İnfoyed yeminli tercümanları ile İvedik yeminli tercüme hizmeti verilir.

İvedik Noter Yeminli Tercüme

Resmi daireler, belgelerin noter yeminli tercüme olmasını isterler. Fatura, tapu, öğrenci belgesi, evlat edinme belgeleri, banka hesap cüzdanı, vekaletname, ticaret sicil gazetesi, lise diploması, lise transkript, nüfus cüzdanı, nüfus kayıt örneği, ÖSYM sınav sonuç belgesi… Önce yeminli tercüme yapılması, sonrasında noter onayları yapılır. Bu belgeler noter yeminli tercüme denir. İvedik Organize Sanayi Bölgesi tercüme, İvedik Tercüme, İvedik noter yeminli tercüme hizmeti verilir.

İvedik Noter Tasdikli Tercüme 

Nüfus kayıt örneği, not dökümü, transkript, taahhütname, Nüfus Cüzdanı sureti, ÖSYM yerleştirme sonuç belgesi, yurtdışı üniversite başvuru belgeleri, diploma, transkript, evlilik belgesi, ölüm belgesi, taahhütname… Noterden yemin zaptı bulunan tercümanların yaptığı, yasal sorumluluk gerektiren belge tercümeleri noterde tasdik ettirilir.  Bu belgeler Lahey ülkelerde kullanılacak ise APOSTİL yaptırılmalıdır. İvedik Organize Sanayi Bölgesi tercüme, İvedik Tercüme, İnfoyed yeminli tercümanları ile İvedik noter yeminli tercüme hizmeti verilir.

Hangi belgeler Apostil yapılır?

Türkiye resmi kurumlarından alınan evraklar Lahey ülkelerinde geçerli olabilmesi için kaymakamlık / valilikler tarafından APOSTİL onayı yapılması zorunludur.

İvedik Hukuki Tercüme

Mahkeme kararları, hukuki yazışmalar, kanun ve yönetmelikler, sözleşmeler, gayrimenkul alım satım sözleşmeleri, patent başvuruları, vekaletnameler, kamu hukuku, ticaret hukuku, vergi hukuku, e hukuki yazılar, hukuki belgeler, gizlilik sözleşmeleri, icra belgeleri, distribütörlük sözleşmeleri, bayilik sözleşmeleri, genel mevzuat ve kanunlar, alım-satım ve kira sözleşmeleri, lisans sözleşmeleri, İvedik Organize Sanayi Bölgesi tercüme,  İvedik Tercüme, İvedik Hukuki Tercüme hizmeti verilir.

İvedik Ticari Tercüme 

Ticari sözleşmeler, kira sözleşmeleri, finansal raporlar, uluslararası anlaşmalar, bedelli bedelsiz faturalar, imza sirküleri, bankacılı evrakları, şirket kuruluş belgesi, ticari yazışmalar, Ticari Belgeler, finans evrakları, şirket toplantı tutanakları, firma broşürleri, ticaret odası belgeleri, fizibilite raporları, ihale dosyaları,  taahhüt belgeleri, muhasebe tabloları, yıllık raporlar, ticari teklif dokümanları, kurumlar vergisi beyannamesi, fizibilite raporları, Nakit Akış Tablosu, İrsaliye, Pazarlama Raporu, yurtdışı ihale evrakları, banka belgeleri, yönetim kurulu kararı, iş güvenliği raporları, uluslararası taahhütler, finans işlemleri ile ilgili belgeler, genel kurul kararı, ISO 9000 kalite yönetim sistemi… İvedik Organize Sanayi Bölgesi Tercüme, İvedik Tercüme Bürosu, İvedik Ticari Tercüme hizmeti verilir.

İvedik Finansal Tercüme

Kar ve zarar raporları, fizibilite etüd raporu, dış ticaret belgeleri, ekonomik veriler, faturalar, hesap denetimi, proforma faturaları, yıllık bilançolar, finans bülteni, gelir – gider tabloları, finansal evrak, finans ihaleleri, finans sözleşmeleri, makroekonomik anketler, finans yatırım ve büyüme raporları, mali tablo, finans şartnameleri, finans modelleri, sigorta poliçeleri, uluslararası finans taahhütleri… İvedik Tercüme Bürosu, İvedik Finansal Tercüme hizmeti verilir.

İvedik Teknik Tercüme

Montaj kılavuzları, teknik el kitabı, teknik inceleme raporu, bakım onarım kitapçık ve kılavuzları, patent başvuruları, teknik prosedür, sertifika, teknik belgeler, imalat raporları, teknik makale, bakım kılavuzları, teknik resim, kurulum, bakım onarım, söküm, uygunluk belgeleri, garanti belgesi, kalite belgeleri, teknik broşür, teknik belge, teknik ihale şartnameleri, kullanım kılavuzları, uygunluk belgesi, kullanım kılavuzları, kontrol belgesi, yeterlilik belgeleri, kalite belgesi, kalite raporu, teknik servis eğitim kitapçıkları… İvedik Organize Sanayi Bölgesi Tercüme, İvedik Tercüme, İvedik Teknik Tercüme hizmeti verilir.

İvedik Tercüme Dilleri

İngilizce, Almanca, Danca, Flamanca, Hollandaca, Çekçe, Boşnakça, Hırvatça, Kürtçe, Ermenice, Fince, Arapça, İspanyolca, Bulgarca, Farsça, Azerice, Macarca, Portekizce, İbranice, Polonez’ce, Fransızca, Makedonca, İsveççe, İtalyanca, Norveççe, Arnavutça, Lehçe, Rusça, Çince, Latince, Moldova’ca, Sırpça, Özbekçe, Gürcüce, Kırgızca, Urduca, Slovakça, Yunanca, Romence, Japonca, Hintçe, Osmanlıca, Türkmence, Ukraynaca, Slovence, Tatarca, Korece, Rumca, Kazakça… İvedik Tercüme Bürosu, İvedik tercüme hizmeti verilir.

İvedik Tercüme Fiyatları

Bir sayfa boşluksuz bin (1000) karakter üzerinden değeri 492 Sayılı Harçlar Kanunu gereği bir sayfa on sekiz-yirmi satır kabul edilerek ücretlendirilir.

* İvedik tercüme ücretlerine % 18 Katma Değer Vergisi dâhil değildir.

*İvedik tercüme fiyatlara noter tasdik ücreti tercüme ücretine dâhil değildir.

*50 sayfa ve üzeri tercüme işlerinde iskonto yapılır.