Başkent OSB Yeminli Tercüme 

Nüfus cüzdanı, nüfus cüzdan sureti, nüfus kayıt örneği, ihale belgeleri, hukuki sözleşmeler,  şartnameler, prospektüs, ilaç tescil belgeleri, tıbbi ürün lisans ve patent belgeleri, doğum belgesi, maaş bordrosu, heyet raporu, ikametgâh belgesi, kaza raporu, sürücü belgesi, pasaport, reçete, sözleşme, sertifika, mahkeme kararı, kimlik, savcılık kaydı, banka belgeleri, ticari belgeler,…Başkent OSB tercüme, İnfoyed yeminli tercümanları ile Başkent OSB yeminli tercüme hizmeti verilir.

Başkent OSB Noter Yeminli Tercüme

Resmi daireler, belgelerin noter yeminli tercüme olmasını isterler. Finans sözleşmeleri, kredi sözleşmeleri, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, diploma denklik belgeleri, şirket bilançoları, vekaletnameler, fizibilite raporları, gümrük sertifikaları, finansal belgeler, mali tablolar,  kıymetli evraklar, sertifikalar, teknik şartnameler, teknik projeler,  idari şartnameler, web siteleri, şirket faaliyet raporları, mahkeme evrakları, resmi raporlar, …Önce yeminli tercüme yapılması, sonrasında noter onayları yapılır. Bu belgeler noter yeminli tercüme denir. Başkent Organize Sanayi Bölgesi tercüme, Başkent OSB Tercüme, Başkent OSB noter yeminli tercüme hizmeti verilir.

Başkent OSB Noter Tasdikli Tercüme 

Temyiz belgesi, öğrenci belgesi, ticaret sicil gazetesi, banka hesap özeti, erasmus belgeleri, göçmenlik başvuru belgeleri, araba ruhsatı, mernis belgesi, hüviyet, doğum kayıt örneği, hasta bilgileri, adli belgeler,  kontratlar, matbu evraklar, adli belgeler, resmi belgeler,  hukuki yazılar, kontratlar, hukuki belgeler, sözleşmeler, yüksek lisans başvuru evrakları, ihaleler,,.. Noterden yemin zaptı bulunan tercümanların yaptığı, yasal sorumluluk gerektiren belge tercümeleri noterde tasdik ettirilir.  Bu belgeler Lahey ülkelerde kullanılacak ise APOSTİL yaptırılmalıdır. Başkent Organize Sanayi Bölgesi tercüme, Başkent OSB Tercüme, İnfoyed yeminli tercümanları ile Başkent OSB noter yeminli tercüme hizmeti verilir.

Hangi belgeler Apostil yapılır?
Türkiye kamu kurum ve kuruluşlardan alınan evraklar Lahey ülkelerinde geçerli olabilmesi için kaymakamlık / valilikler tarafından APOSTİL onayı yapılması zorunludur.

Başkent OSB Hukuki Tercüme

mahkeme kararları, mülk hukuku, alım-satım sözleşmeleri, tanık ifadeleri, iş ve sosyal güvenlik hukuku, mevzuat ve kanunlar, tebligat, Vekaletnameler, boşanma davaları, idare hukuku, beyannameler, işçi – işveren ilişkileriyle ilgili belgeler, iş teklif ve sözleşmeleri, Avrupa birliği hukuku,  vekâletnameler, deniz hukuku, işçi – işveren ilişkileri sözleşmeleri, borçlar hukuku, Mahkeme kararları, ceza hukuku, kanun ve yönetmelik metinleri, kira kontratları, hukuki sözleşmeler, mahkeme tutanakları, mahkeme belgeleri, şirketler hukuku, … Başkent Organize Sanayi Bölgesi tercüme,  Başkent OSB Tercüme, Başkent OSB Hukuki Tercüme hizmeti verilir.

Başkent OSB Ticari Tercüme 

Ticaret sicil gazeteleri,  imza sirküleri, vergi levhası, Faaliyet Raporları, kurumlar ve gelir vergi beyannameleri, İhale Belgeleri, kredi sözleşmeleri, İhale Evrakları, Uluslararası Taahhütler, Teminat Mektubu, Yönetim Kurulu Kararı, Satış Raporu, Ticaret sicil gazetesi, şirket faaliyet belgesi, yönetim kurulu kararları, fatura, firma tanıtım yazıları, bilanço, vergi levhası, ticaret sicil gazeteleri ticari yazışma, ihale dosyası, toplantı tutanakları, uluslararası taahhüt, Faaliyet Tablosu… Başkent Organize Sanayi Bölgesi Tercüme, Başkent OSB Tercüme Bürosu, Başkent OSB Ticari Tercüme hizmeti verilir.

Başkent OSB Finansal Tercüme

Finansal dokümanlar, muhasebe tabloları, öz sigorta poliçesi, banka hesap durum belgesi, sermaye araştırma, banka hesap ekstresi, menkul kıymetler ve fon izahnameleri, banka raporları, banka yazışmaları, banka kredi başvuru formları, konsolide finansal tablo ve raporlar,  çalışma ekonomisi, yıllık raporlar…Başkent OSB Tercüme Bürosu, Başkent OSB Finansal Tercüme hizmeti verilir.

Başkent OSB Teknik Tercüme

Kullanma kılavuzları, fizibilite ve hak ediş raporları, ihale dosyaları, teknik kitapçıklar, makine ve cihazların broşürleri, katalogları, ürün katalogları, ürün broşürleri, teknik ürün sertifikaları, tekstil, üretim, inşaat,  denizcilik, tarım, gıda, otomotiv, kimya makine, endüstri, metalurji mühendisliği ile ilgili teknik belgeler… Başkent Organize Sanayi Bölgesi Tercüme, Başkent OSB Tercüme, Başkent OSB Teknik Tercüme hizmeti verilir.

Başkent OSB Tercüme Dilleri

İngilizce, Azerice, Almanca, Rusça, Arnavutça, Danca, Yunanca, Kazakça, Osmanlıca, Flamanca, Makedonca, Slovence, Slovakça, Hollandaca, Türkmence, Tatarca, Lehçe, Çekçe, Latince,Ukraynaca, Norveççe, Boşnakça, Çince, Kırgızca, Hırvatça, İbranice, Moldova’ca, Kürtçe, İtalyanca, Japonca, Urduca, Ermenice, İsveççe, Romence, Fince, Hintçe, Korece, Arapça, Macarca, Sırpça, Portekizce, İspanyolca, Polonez’ce, Özbekçe, Fransızca, Bulgarca, Rumca, Farsça, Gürcüce…… Başkent OSB Tercüme Bürosu, Başkent OSB tercüme hizmeti verilir.

Başkent OSB Tercüme Fiyatları

Bir sayfa boşluksuz bin (1000) karakter üzerinden değeri 492 Sayılı Harçlar Kanunu gereği bir sayfa on sekiz-yirmi satır kabul edilerek ücretlendirilir.

* Başkent OSB tercüme ücretlerine % 18 Katma Değer Vergisi dâhil değildir.

*Başkent OSB tercüme fiyatlara noter tasdik ücreti tercüme ücretine dâhil değildir.

*50 sayfa ve üzeri tercüme işlerinde indirim yapılır.