Anadolu OSB Tercüme, yeminli tercüme, noter yeminli tercüme, noter tasdikli tercüme, hukuki tercüme, ticari tercüme, finansal tercüme, teknik tercüme hizmeti verilir.

Translate you documents or books into any language

Anadolu OSB Yeminli Tercüme 

Vukuatlı nüfus kayıt örneği, yurtdışı ihale belgeleri, üniversite diploması, Ticaret sicil gazetesi, doktora diploma, mahkeme evrakları, İmza Sirküleri, formül C ölüm belgesi, pasaport, Vatandaşlık kabul belgeleri, fatura, tapu, öğrenci belgesi, evlat edinme belgeleri, banka hesap cüzdanı, Vekaletname, ticaret sicil gazetesi, lise diploması, lise transkript, nüfus cüzdanı, nüfus kayıt örneği… İnfoyed yeminli tercümanları ile yeminli tercüme hizmeti verilir.

Anadolu OSB Noter Yeminli Tercüme

Resmi daireler, belgelerin noter yeminli tercüme olmasını isterler. ÖSYM sınav sonuç belgesi, nüfus kayıt örneği, not dökümü, transkript, taahhütname, nüfus cüzdanı sureti, ÖSYM yerleştirme sonuç belgesi, yurtdışı üniversite başvuru belgeleri, diploma, transkript, evlilik belgesi, ölüm belgesi, taahhütname, vekaletname, vasiyetname doğum belgesi, diploma eki tercüme, doktora transkript, mahkemeleri belgeleri…Önce yeminli tercüme yapılması, sonrasında noter onayları yapılır. Bu belgeler noter yeminli tercüme denir. noter yeminli tercüme hizmeti verilir.

Anadolu OSB Noter Tasdikli Tercüme 

Evlilik cüzdanı, sabıka kaydı, İkametgâh Belgesi, uluslararası sözleşmeler, Nüfus cüzdanı, sertifikalar, ehliyet, vergi levhası, yerleşim yeri belgesi, formül A doğum belgesi, kimlik, formül B evlenme belgesi, Miras evrakları, mahkeme kararları, taahhütname, verasetname, lisans diploma, lisans transkript, askerlik terhis belgesi,.. Noterden yemin zaptı bulunan tercümanların yaptığı, yasal sorumluluk gerektiren belge tercümeleri noterde tasdik ettirilir.  Bu belgeler Lahey ülkelerde kullanılacak ise APOSTİL yaptırılmalıdır.  İnfoyed yeminli tercümanları ile noter yeminli tercüme hizmeti verilir.

Hangi belgeler Apostil yapılır?

Türkiye kamu kurum ve kuruluşlardan alınan evraklar Lahey ülkelerinde geçerli olabilmesi için kaymakamlık / valilikler tarafından APOSTİL onayı yapılması zorunludur.

Anadolu OSB Hukuki Tercüme

Vekaletnameler, mahkeme kararları, alım-satım sözleşmeleri, tanık ifadeleri, mevzuat ve kanunlar, tebligat, boşanma davaları, beyannameler, iş teklif ve sözleşmeleri, vekâletnameler, işçi – işveren ilişkileri sözleşmeleri, Mahkeme kararları, kanun ve yönetmelik metinleri, hukuki sözleşmeler, mahkeme belgeleri, vekaletname, marka, patent başvurusu, yasal anlaşmalar, dava dilekçesi, iş teklif ve sözleşmeleri, tanık ifadesi, hukuki anlaşmalar, hukuki yazışmalar…  Hukuki Tercüme hizmeti verilir.

Anadolu OSB Ticari Tercüme 

Ticaret sicil gazeteleri,  imza sirküleri, vergi levhası, gelir ve gider tablosu, şirket tanıtım evrakları, faaliyet raporları, idari şartnameler, ihale şartnamesi, fizibilite raporu, ticari teklifler, finans işlemleri, gelir tablosu, garanti belgesi, ticaret gazeteleri, finansal tablolar, şirket katalogları, ekspertiz raporu, gelir ticari teklifler, – gider tabloları, idari şartname, kira kontratı, genel kurur kararı, dağıtım raporu, firma yazışmaları,  ticari yazışmalar, imza sirküleri, bilanço, faaliyet raporu, ihale şartnameler, firma tanıtım yazıları… Ticari Tercüme hizmeti verilir.

Anadolu OSB Finansal Tercüme

Finansal dokümanlar, muhasebe tabloları, öz sermaye araştırmaları, finansal makale, finansal raporlar, finans ekonomisi, banka evrakları, ekonomi bülteni, maaş bordrosu, finans evrakları, mali tablolar, finansal analiz, işletme bilançoları, Banka evrakı, finansal destek belgesi, banka hesap cüzdanı, Finansal Tercüme hizmeti verilir.

Anadolu OSB Teknik Tercüme

kullanım kılavuzu proses raporları, İSO belgesi, teknik şartnameler, TSE belgesi, teknik ihale şartnameler, kitapçık, teknik doküman, teknik şartname, katalog, tanıtım kitapçıkları, elektronik cihazlar, teknik belgeler, Üretim ve imalatla ilgili kullanma-bakım-yapım-onarım kılavuzları, iş makinası tescil belgesi, ürün ambalajları, patent yazışmaları, ISO-CE belgesi, Teknik dokümanlar, TSE belgesi, …  Teknik Tercüme hizmeti verilir.

Anadolu OSB Tercüme Dilleri

İngilizce, Almanca, Rusça, Danca, Kazakça, Flamanca, Slovence, Hollandaca, Tatarca, Çekçe, Ukraynaca, Boşnakça, Çince, Hırvatça, Moldova’ca, Kürtçe, Japonca, Ermenice, Romence, Fince, Hintçe, Arapça, Sırpça, İspanyolca, Özbekçe, Bulgarca, Farsça, Azerice, Gürcüce, Macarca, Slovakça, Portekizce, Kırgızca, İbranice, Polonez’ce, Türkmence, Fransızca, Osmanlıca, Makedonca, Urduca, İsveççe, Korece, İtalyanca, Rumca, Norveççe, Yunanca, Arnavutça, Lehçe, Latince… tercüme hizmeti verilir.

Anadolu OSB Tercüme Bürosu Fiyatları

Bir sayfa boşluksuz bin (1000) karakter üzerinden değeri 492 Sayılı Harçlar Kanunu gereği bir sayfa on sekiz-yirmi satır kabul edilerek ücretlendirilir.

* tercüme ücretlerine % 18 Katma Değer Vergisi dâhil değildir.

*tercüme fiyatlara noter tasdik ücreti tercüme ücretine dâhil değildir.

*50 sayfa ve üzeri tercüme işlerinde İskonto yapılır.